Bank

Vinstlyft för SEB – men höga kreditförluster

Klart bättre rörelseresultat och intäkter än förväntat, men kreditförlusterna är höga för SEB i fjärde kvartalet.

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-29

SEB gjorde ett rörelseresultat på 7 063 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. Det är klart bättre än vad analytikerna hade väntat, 6 435 miljoner kronor, enligt Infront. Jämfört med motsvarande resultat 2018 – 5 768 miljoner kronor – är resultatet upp 22 procent.

– Efterfrågan på företagslån och rådgivning, i kombination med högre aktivitet bland SEB Markets institutionella kunder, ökade intäkterna, skriver vd Johan Torgeby i rapporten.

Rörelseintäkterna ökade med 18 procent jämfört med det tredje kvartalet 2019 och hamnade på 14 089 miljoner kronor. Väntat var 12 609 miljoner kronor.

– Rörelsekostnaderna ökade, framförallt på grund av investeringar i våra strategiska initiativ och i vår förmåga att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet, skriver Johan Torgeby.

SEB väntar sig att den sanktionsprövningsprocess som Finansinspektionen inledde i december ska vara avslutad i april 2020. Banken skriver att "resultatet av processen är
osäker och kan resultera i sanktioner".

Kostnaderna ökade 8 procent till 6 026 miljoner kronor.

De förväntade kreditförlusterna hamnade på 997 miljoner kronor, mer än en fördubbling jämfört med de 489 miljoner kronorna i tredje kvartalet. Analytikerna hade väntat sig kreditförluster på 486 miljoner kronor.

– Ökningen berodde på två enskilda företagsengagemang, skriver Johan Torgeby.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,25 kronor per aktie. Året innan delade SEB ut 6 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Till det kom 0,5 kronor per aktie i en extrautdelning.

Räntenettot landade på 5 930 miljoner kronor, där väntat enligt Infront var något lägre, 5 873 miljoner kronor. Räntenettot är upp 13,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018, då det låg på 5 212 miljoner kronor.

Bland satsningarna märks ny funktionalitet i appar och på webben samt implementering av robotteknik. SEB har också jobbat med open banking och att utveckla sina API:er. 

 

Platsannonser