Finans Nyhet

Vinstlyft för NCC

Publicerad

”NCC:s finansiella ställning ger förutsättningar för tillväxt.”

Byggföretaget NCC redovisar en vinst före skatt på 801 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010. Det kan jämföras med vinsten på 664 miljoner kronor motsvarande period året före.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 461 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 15 338 miljoner kronor, jämfört med 15 944 miljoner kronor ett år tidigare. Orderingången var 14 154 miljoner kronor (14 352).

Annons

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 10:00 kronor per aktie, jämfört med 6:00 kronor per aktie i fjol.

För 2011 räknar NCC med ”en viss ökning” av efterfrågan på den nordiska byggmarknaden.

”NCC:s finansiella ställning ger förutsättningar för tillväxt. Tillväxten ska ske på befintliga marknader och inte på bekostnad av lönsamheten”, skriver vd Olle Ehrlén i bokslutsrapporten.

Annons

Strax efter det att bokslutet publicerats hade NCC:s aktie gått upp med 5,6 procent på Stockholmsbörsen.

Annons