Finans Nyhet

Vinsten ökar för Autoliv

Publicerad

Minskad biltillverkning bet inte på Autoliv under första kvartalet. Vinst och försäljning fortsatte att öka för bilsäkerhetsföretaget. Men framöver väntas tillväxten bli lägre.

Försäljningen av krockkuddar och säkerhetsbälten inbringade motsvarande 11,9 miljarder kronor under kvartalet, en ökning med hela 14 procent jämfört med motsvarande period 2004.

Autoliv har gynnsamma valutakurs- och kalendereffekter samt företagsköp att tacka för större delen av ökningen. Men även om detta räknas bort – organiskt, som det heter – var försäljningen 5 procent högre.

Att bolagets försäljning fortsätter öka trots prispress och minskad biltillverkning i den så kallade triaden (Europa, Nordamerika och Japan) har flera orsaker. Högre marknadsandelar inom säkerhetsbälten, lyckosamma etableringar på nya marknader och det faktum att bilar allt oftare utrustas med ”extra” krockskydd (sidokrockkuddar och så kallade krockkuddegardiner) är de främsta, enligt bolaget.

Annons

På den viktiga Europamarknaden, där Autoliv har mer än hälften av sin försäljning, minskade den totala bilproduktionen mer än väntat. Men för flera av de bilmodeller som Autoliv levererar till ökade i stället tillverkningen. Även i Nordamerika var produktionsmixen gynnsam för bolaget.

Försäljningsframgångarna och Autolivs sparnit – bolaget fortsätter på den inslagna vägen och flyttar allt mer av sin produktion till lågkostnadsländer – ligger bakom att vinsten före skatt för kvartalet ökade med 7 procent till motsvarande 865 miljoner kronor, räknat på torsdagens valutakurser (Autoliv redovisar i dollar).

Under det andra kvartalet i år väntas produktionen av bilar i triaden vara oförändrad. Autolivs försäljning beräknas fortsätta öka organiskt. Men tillväxttakten väntas sjunka och närma sig den genomsnittliga ökningstakten för bilsäkerhetssystem på cirka 3 procent per år, exklusive förändringar i bilproduktionen.

Annons

Inklusive de förväntat fortsatt positiva valutaeffekterna beräknas försäljningen öka med cirka 10 procent. Rörelsemarginalen, som visar hur mycket av varje försäljningskrona som är vinst, väntas hålla sig kvar på samma nivå som under första kvartalet, alltså strax över 8 procent.

TT

Annons