FinansNyhet

Vinstdelningsavtalet bakom HQ-processen

HQ Bank Foto: Bengt ObergerHQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger
Publicerad

En aktieägare stod redo att finansiera hovrättsprocessen mot viss vinstdelning innan förlikningen ägde rum. Beslut om prövningstillstånd i Högsta Domstolen väntas innan jul.

Sara Johansson

HQ AB:s förlust i tingsrätten kom som en chock för de cirka 18.000 aktieägarna som hejat på bolaget i skadeståndstvisten mot den tidigare ledningen, styrelsen och revisorn i HQ. Under tingsrättsprocessen togs totalt 220 miljoner kronor in i emissioner för att finansiera processen. För att finansiera hovrättsprocessen fanns en plan på ett vinstdelningsavtal med en aktieägare. Detta framgår av halvårsrapporten från konkursförvaltare Bill Kronqvist.

När det var dags att starta en process i hovrätten efter att en överklagan lämnats in försattes dock HQ först i konkurs och sedan i likvidation. Aktieägarna stod inte längre bakom fler emissioner som kunde täcka rättegångskostnaderna.

I konkursen fanns från en början knappt 4 miljoner kronor och efter konkursboets återvinning av utmätning samt återkrav av deposition finns det nu 7,5 miljoner kronor i kassan. Denna har dock inte räckt för att fortsätta processen bland annat då HQ AB redan var skyldiga motparten för rättegångskostnader, enligt konkursförvaltaren Bill Kronqvist.

Annons

Vinstdelningsavtalet
Konkursförvaltaren Bill Kronqvist skriver att frågan om processens finansiering för bolaget har varit ”något otydlig”. HQ AB:s styrelseordförande Christer Sandberg uppgav för konkursboet att det fanns en överenskommelse med Frank Advokatbyrå om att byrån skulle genomföra processen i hovrätten mot en viss ersättning, vilken skulle garanteras.

”Det var en fråga om vissa aktieägare av vilka, som man förstår Christer Sandberg, indirekt var en som mot viss vinstdelning skulle finansiera processen på detta sätt”.

Genom processens emissioner har fastighetsmiljardären Sten Mörtstedts bolag Herma Securities ökat sitt ägande från 17,6 procent till dagens 28,3 procent. Hans advokat, sedan dryga 30 år tillbaka, och tillika HQ AB:s styrelseordförande Christer Sandberg har ökat sitt ägande tillsammans med Sten Lundgren från 6,7 procent till 13,2 procent, genom bolaget CSL Fastigheter. 

Annons

Av CSL Fstigheters årsrapport för 2017 framgår det att bolaget gjort en nedskrivning av HQ-aktierna på grund av förlusten i domstolen, konkursbeslutet och följden att aktierna avregistrerades från Aktietorget. De 67 miljoner aktierna saknar därmed värde, enligt årsrapporten. Sten Mörtstedts bolag har dock inte gjort någon nedskrivning på HQ-aktierna i årsredovisningen för 2017. I Mörtstedts bolag är det däremot låg nettoomsättning samt kostnader för handelsvaror som tynger bolaget som går med en förlust om cirka 74 miljoner kronor. I december 2017 lämnade dessutom Peter Zonabend styrelsen i Mörtstedts bolag och under sommaren 2018 valde hans efterträdare Sten Ankarcrona att lämna sin post.

Konkursboet sade nej till vinstdelnigsavtal
Vidare skriver Bill Kronqvist i halvårsberättelsen att det inte hade förankrats med konkursboet att Frank Advokatbyrå ensam skulle driva talan i hovrätten, vilket var ett krav som Frank Advokatbyrå framförde för att alls delta.

”Konkursboet kontaktades i vinstdelningsfrågan men har framfört att konkursboet inte avser ingå ett sådant vinstdelningsavtal, för det fall konkursboet skulle driva talan, utan att avtalet rimligen måste träffas mellan aktieägarna och bolaget”.

Annons

Något sådant avtal mellan bolaget och aktieägarna träffades aldrig.

Borgenärer och förlikningen
Bill Kronkvist uppger även att det förekommit viss kommunikation med borgenärer rörande påstådda fordringar i konkursen och att det råder viss tveksamhet kring vissa borgenärers fordringar då den tidigare styrelsen invänt mot vissa anmälda fordringar.

Bill Kronqvist uppger även att motparternas ombud kontaktade honom tidigt rörande förlikning.

”Det har förekommit omfattande diskussioner”, uppger han men uppger även att det som erbjöds till en början inte accepterades av konkursboet. Tillsynsmyndigheten hade ingen erinran emot att konkursboet inte accepterade vad som erbjöds.

Han undersökte istället möjligheterna att justera talan till hovrätten då han uppfattade vissa processuella dispositioner som tveksamma. Vid detta läge kontaktades han igen av motparternas ombud där man erbjöd 300 miljoner kronor genom att avstå rättegångskostnaderna, efter tingsrättens dom, och att vissa av motparterna skulle betala cirka 25,5 miljoner kronor kontant. Efter omfattande diskussioner kring detta kom konkursboet fram till att förlikningsavtalet borde antas dels på grund av den fortsatta finansieringsfrågan och dels riskerna med en fortsatt process som inte var finansierad, skriver Bill Kronqvist i halvårsberättelsen.

Christer Sandberg som var en del av skaran som ville ha en fortsatt process lämnade in en säkerhet samma dag då förlikningen ägde rum, den 4 maj, i form av en garanti och en borgen. Denna var dock inte tillräcklig och accepterades inte av konkursförvaltaren. Hovrätten stadsfäste förlikningen men HQ AB valde att överklaga domen till Högsta domstolen. Än så länge har domstolen inte tagit ställning till prövningstillstånd men enligt en handläggare på Högsta Domstolen kan man vänta sig ett beslut innan jul.

HQ, kraschen och tvisten

2010 återkallade Finansinspektionen tillstånden för HQ Bank. Enligt FI hade banken så stora risker att överlevnaden riskerades. Strax därpå försattes HQ Bank i likvidation och en förundersökning om grovt svindleri inleddes.

2015 väcktes åtal mot nyckelpersonerna Mats Qviberg, HQ Banks tidigare ordförande Stefan Dahlbo, vd:n Mikael König och styrelseledamoten Kurt Lönnström.

De friades från misstankarna året därpå i tingsrätten.

HQ AB lämnade in en stämningsansökan mot ledningen, styrelsen och den tidigare revisorn i juni 2011. Den nya styrelsen pekade ut bland andra Mats Qviberg som ansvarig för haveriet i HQ Bank.

HQ AB krävde de svarande på 3,2 miljarder kronor i skadestånd.

År 2017 förlorade HQ AB målet i tingsrätten. Målet överlagades till hovrätten.

HQ AB försattes i konkurs och sedemera i likvidation. Vem som skulle föra bolagets talan i hovrätten blev nu oklart.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist valde i början av 2018 att förlikas med motparterna i utbyte mot att undgå att betala deras rättegångskostnader plus en kontant summa om 25,5 miljoner kronor.

HQ AB med de största aktieägarna i spetsen överklagar den, av tingsrätten, stadsfästa förlikningen.

Annons