Harald Mix  Foto:sweamfo
Harald Mix Foto:sweamfo
Juridik

Vinst och förlust för riskkapitalisterna

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut om prövningstillstånd. Harald Mix förlorar mot Skatteverket.

Sara Johansson
Uppdaterad 2018-02-19
Publicerad 2018-02-19

I slutet av juni 2017 rasade överklagandeskrifterna in till Högsta förvaltningsdomstolen. I slutet av april 2017 förlorade nämligen Sveriges 85 största riskkapitalister mot Skatteverket i Kammarrätten och åkte därmed på en total extra skatt på minst 1,6 miljarder kronor, varav 300 miljoner kronor i skattetillägg.

Harald Mix är en av riskkapitalisterna som slutligen förlorat mot Skatteverket då Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte meddela prövningstillstånd.

Målet där HFD valt att inte meddela prövningstillstånd härör från hans tid på private equity-bolaget IK Investment Partners där totalt 17 riskkapitalister nu förlorat i högsta instans. Däribland grundaren av Industri Kapital, Björn Savén, liksom Stefan Linder som i dag är partner på Altor, tidigare chef på IK Investment Partners, liksom Gerard De Geer som var verksam på IK Investment Partners fram till 2010.

HFD väljer även att inte pröva grundaren av riskkapitalbolaget Litorina, Harold Kaisers, mål liksom riskkapitalbolagets manager partner, Jörgen Ekbergs, mål.

I förra veckan kom även ett beslut om att HFD väljer att delvis pröva ett av EQT:s mål, Stefan Holmér, managing director på EQT fund Management s.a.r.l och väljer att vilandeförklara den andra delen av målet. Den delen som Högsta förvaltningsdomstolen väljer att pröva rör fler riskkapitalister i EQT och i resterande riskkapitalbolag också. Det vill säga "frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget".

I avvaktan på beslut i detta mål kan de övriga riskkapitalisterna i EQT, Altor, Segulah och Triton hoppas på prövningstillstånd.

Carried Interest vs 3:12-reglerna

Carried interest är en i förväg avtalad vinstandel och ett incitament för god förvaltning av en riskkapitalfond. Den särskilda vinstandelen utgår till de personer som aktivt har arbetat med portföljbolagens värdetillväxt. Skatteverket ansåg tidigare att detta var ett förvaltningsarvode som ska beskattas hos rådgivningsbolaget, medan rådgivningsbolaget ansett att det är en kapitalinkomst avseende en näringsbetingad andel och därmed skattefri inkomst hos bolaget. Kammarrätten gav rådgivningsbolagen rätt i ett beslut från 2014 (Nordic Capital-Målet).

När detta beslut kom beslutade Skatteverket att istället låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna för de belopp som de fått ut. Reglerna är endast tillämpliga på fåmansbolag och med detta menas ett aktiebolag där fyra eller färre personer, direkt eller indirekt, äger mer än hälften av rösterna i bolaget.

Inkomstskattelagen skiljer mellan kvalificerade aktier i fåmansföretag och aktier som inte är kvalificerade, så kallade okvalificerade aktier. Avgörande för om ett aktieinnehav är kvalificerat är huruvida delägaren varit "verksam i betydande omfattning" i företaget under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. Med detta menas att personens arbetsinsatser har varit av stor betydelse för bolagets vinstgenerering/resultat.

Platsannonser