Digitalisering

Vinnova får AI-uppdrag från regeringen

Regeringen ger innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att kartlägga och analysera Sveriges AI-potential. "Vi måste behärska AI för att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft i framtiden", säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Uppdaterad 2017-12-21
Publicerad 2017-12-21

Vinnova ska bland annat kartlägga och analysera potentialen med AI i industrin, näringslivet och offentlig verksamhet. Myndigheten ska också beskriva hur Sverige ligger till i dag på AI-området, främst när det gäller kompetenstillgång och kompetensförsörjning.

– Vi måste behärska AI för att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft i framtiden, oavsett om det handlar om självkörande bilar, färre oplanerade stopp i våra svenska fabriker eller smartare sjukvård. Sverige är på väg, men andra länder satsar stenhårt. Genom denna kartläggning får vi en bättre kartbild av vilka flaskhalsar som är viktigast att hantera, säger Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister.

Det nya uppdraget är ett tilläggsuppdrag till det Vinnova fick i mars 2016 och handlar om att "genomföra insatser för att ta tillvarata digitaliseringens potential för ökad konkurrenskraft", skriver regeringen.

– Sverige håller just nu på att kraftsamla kring stora satsningar inom AI. Men vi är ett litet land. En förutsättning för att vi ska lyckas med denna strategiska framtidssatsning är att vi fokuserar våra insatser där de gör mest nytta för våra medborgare och våra företag. Därför är en analys av nuläget avgörande säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast 30 april 2018, medan en delrapport ska lämnas senast 12 februari 2018.

Platsannonser