Juridik

Vinges timpriser sekretessbelagda

”Utlämning av prisuppgifterna kan antas skada Advokatfirman Vinge”. Det slår kammarrätten fast. 

Uppdaterad 2017-08-30
Publicerad 2017-08-30

Advokatbyrån Vinge hade ett avtal med E-hälsomyndigheten, där timpriser för byråns olika kompetensnivåer framgår av en bilaga. När en privatperson begärde ut prislistan som allmän handling nekade E-hälsomyndigheten och hänvisade till den bestämmelse om sekretess som kan tillämpas för att skydda enskilda affärs- eller driftsförhållanden. Det skriver Dagens Juridik.

Vinge ansåg att byrån skulle lida skada om firmans konkurrenter fick kännedom om deras priser. E-hälsomyndigheten kom fram till samma helhetsbedömning och belsutade  därför att behålla uppgifterna hemliga. 

Beslutet överklagades till Kammarrätten i Stockholm som i en färsk dom skyddar den hemliga prislistan.

”Kammarrätten konstaterar att de aktuella prisuppgifterna utgör en sådan uppgift om enskilds affärs- eller driftsförhållanden som-avses i 25 kap. 17 b § OSL. Domstolen anser vidare att utlämning av prisuppgifterna kan antas skada Advokatfirman Vinge”, skriver kammarrätten i domen enligt Dagens Juridik. 

Revisionsvärlden har varit i kontakt med flera större revisionsbyråer.  Dessa verkar i allmänhet inte räkna med att timpriser i offentlig upphandling ska hållas hemliga.

Platsannonser

Logga in