Juridik

Vinge utökar sitt team inom shipping

Advokatbyrån Vinge rekryterar chefsjuristen Anders Leissner från sjöförsäkringsföretaget Swedish Club i Göteborg.

Publicerad 2020-01-17

Anders Leissner ska ingå i Vinges expertteam inom såväl "international trade" som försäkring och compliance. Han ska bistå med expertkompetens i frågor gällande sanktioner och handelsfrågor.

– Vi ser hur efterfrågan och behovet av våra tjänster inom international trade och compliance ökar, särskilt med tanke på ökade svårigheter att träffa nya globala och regionala handelsavtal och de handelshinder som införts beträffande exempelvis handel med Iran och Ryssland. Anders Leissner kommer även att förstärka Vinges sjö- och transporträttsliga erbjudande inbegripande hantering av sjö- och försäkringsrättsliga domstolsprocesser och skiljeförfaranden samt biträde med unik expertkompetens inom exportkontroll, internationella sanktioner och andra typer av handelsbegränsningar, säger Björn Nicolai, delägare på Vinge i ett pressmeddelande. 

Anders Leissner har en gedigen sjö- och transporträttslig bakgrund med över 20 års arbete inom internationell shipping och transporträtt samt försäkringsfrågor kopplade till området. Han är även verksam i flera internationella branschorgan som utformat sanktionsklausuler och andra kontraktsvillkor för shipping‑ och försäkringssektorn.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in