FinansNyhet

Vinge toppar studentlista – jämställdhet viktig faktor

Vinge och Mannheimer är i en klass för sig, men i år seglar Vinge förbi den mångåriga ettan.
Publicerad

Vinge går om Mannheimer Swartling i årets Prospera-undersökning bland juridikstudenter. Kvinnliga studenter är i majoritet och deras värderingar tycks ha fått genomslag.

Rakel Lennartsson

Årets Prospera-undersökning av Kantar Sifo är klar. Vinge toppar listan tätt följd av Mannheimer Swartling.

Därefter följer ett signifikant hopp till Setterwalls på tredjeplatsen.

1 Vinge (3,79)
2 MSA (3,72 )
3 Setterwalls (3,57 )
4 Lindahl (3,53)
5 Roschier White & Case (3,52) 

Annons

Listan bygger på juridikstudenters betygssättning av 10 faktorer som har betydelse för hur man bedömer en framtida arbetsgivare. 

Faktorerna är i korthet: kompetens, intressanta projekt/kunder, utvecklingsmöjligheter, lön, rykte/varumärke, balans i livet, arbetsmiljö, etik, internationellt och jämställdhetsarbete.

De kvinnliga studenternas viktigaste kriterium är arbetsmiljö, medan manliga studenter ger utvecklingsmöjligheter den allra högsta vikten.

Annons

En slående skillnad mellan könen är hur de värderar jämställdhet och etik (CSR). De kvinnliga studenterna ger genomsnittsbetyg på närmare 4,5 av 5, medan de manliga studenterna ger genomsnittsbetyg på under 3,5 för dessa faktorer.

– Resultatet indikerar att ganska många manliga studenter satt en tvåa på dessa faktorer, för det borde inte vara så att alla har satt treor, säger Martin Salomon Head of Legal Research & Consulting.

Undersökningen görs bland studenter som kommit till termin fem eller längre på juristlinjen på några av de största universiteten i Sverige. Den sker på plats i direkta face to face-intervjuer.

Annons

– Tanken är att det ska säkerställa hög kvalité. Genom att möta studenterna på plats säkerställer vi att vi pratar med rätt personer, det vill säga studenter som kommit en bit på sin utbildning och vet vad det handlar om.

Fördelningen män-kvinnor i undersökningen sker spontant och det visar sig att den följer hur intaget på juristutbildningen ser ut.

I årets undersökning svarade 567 studenter varav 192 män och 361 kvinnor, närmare 64 procent.

Att kvinnorna tillmäter jämställdhet hög vikt samtidigt som de är fler bidrar till att faktorn jämställdhet 2018 är den femte viktigaste av de 10 faktorerna som studenterna betygsätter. 

Vinge har arbetat framgångsrikt med jämställdhet under Maria-Pia Hopes ledarskap, vilket kan ha bidragit till att byrån i år går om den tidigare listettan Mannheimer Swartling.

De båda giganterna är dock i en klass för sig, påpekar Martin Salomon på Prospera.

– Vi brukar säga att en skillnad i totalbetyg på 0,10 till 0,15 är intressant. 

Det innebär att skillnaden mellan Mannheimer och Vinge är försumbar.

– Vinge och Mannheimer ligger i en egen position på studentmarknaden jämfört med övriga byråer, säger Martin Salomon.

Resultat 2017
1 MSA (3,74)
2 Vinge (3,71)
3 Delphi (3,62)
3 Lindahl (3,62)
5 White & Case (3,61)

Resultat 2016
1 MSA (3,72) 
2 Vinge (3,70) 
3 Lindahl (3,63) 
4 Roschier (3,56) 
5 Bird & Bird (3,55)

Korta fakta om undersökningen:

”Prospera Employer Branding Law Sweden” är en årlig undersökning bland juridikstudenter

Undersökningen har genomförs i Sverige sedan 2010 och besvaras av studenter som läser termin 5 och uppåt

I 2018 års undersökning har 567 studenter medverkat under perioden 4 september – 1 oktober

I undersökningen utvärderar studenterna bland annat Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer utifrån ett antal faktorer

Det sammanlagda resultatet för respektive advokatbyrå redovisas som ett ”Overall Performance”, där respektive års topp 5 byråer publiceras offentligt. 

Annons