Vd Maria-Pia Hope lyfter fram #metoo som en viktig händelse 2017, som förutom kvinnors villkor också drivit affären.
Juridik

Vinge spräcker miljardvallen

Vinge ökade omsättningen med 15 procent förra året. Bokslutet 2017 landar på 1,1 miljarder i omsättning. Byrån fortsätter växa utanför transaktionsjuridiken och utmärker sig för sin satsning på jämställdhet.

Uppdaterad 2018-03-22
Publicerad 2018-03-22

Den kraftiga tillväxten på områden utanför den traditionella transaktionsjuridiken, såsom immaterialrätt, konkurrensrätt, skatterätt och tvistlösning, ligger bakom rekordomsättningen på Vinge 2017. De har varit “full utväxling på fullservicerbjudandet”, sammanfattar den affärsjuridiska byrån i en bokslutskommuniké.

“Under året har bland annat ärenden till följd av ökad aktivitet från konkurrensmyndigheternas sida, utvecklingen av fintech i Sverige, och höstens fokus på arbetsförhållanden för kvinnor drivit utvecklingen”, skriver Vinge.

– När en affär står och faller med konkurrensgodkännande, eller när arbetsrättsliga frågor ställs på sin spets i kölvattnet på #metoo, då är det tryggt att vända sig till Vinges branschledande advokater, säger vd Maria-Pia Hope.

Även inom M&A ökade aktiviteten. Flertalet transaktioner var komplexa till sin natur, som exempelvis när större svenska företag karvat ut verksamheter och sålt divisioner.

“Vinges fokus på att erbjuda spetskompetens inom samtliga områden och samla kompetensen kring klientens hela affär har visat framgång. Att alla verksamhetsområden nu står på egna ben ger Vinge ökad stabilitet i verksamheten”, skriver byrån.

Inflödet av internationella uppdrag ökar. En betydande andel av uppdragen är desutom internationella till sin karaktär, samtidigt märks ett ökat intresse från utomeuropeiska köpare, främst i Asien och USA.

Vinge har under året fortsatt att satsa målmedvetet på ökad jämställdhet. Bland 11 nya delägare 2017 var fem kvinnor. Strategin som byrån arbetar efter är att under en femårsperiod se till att hälften av de nya delägarna är kvinnor.

– Året medförde välbehövlig uppmärksamhet på jämställdhet och kvinnors villkor i arbetslivet. För Vinge har det länge varit en hjärtefråga och ett mål är att få fler kvinnor i ledande ställning. Vid årsskiftet gick andelen kvinnliga delägare upp till 25 procent. Det är högt för branschen men fortfarande för lite, säger vd Maria-Pia Hope.

 

Vinges M&A-år 2017

Vinge medverkade 2017 vid 74 M&A-transaktioner, till ett sammanlagt värde av 21,6 miljarder US-dollar. Transaktionsmandaten inkluderade bland andra Foundation Asset Managements förvärv av Sandvik Process Systems, samt biträde till AB Volvo (publ) i samband med Geelys förvärv av aktier i bolaget. I tillägg hanterade Vinge fem emittentmandat i samband med noteringar på NASDAQ Stockholms huvudlista. Analysfirman Mergermarket utsåg för fjärde året i rad Vinge till årets M&A-byrå bland svenska affärsjurister.

Nyckeltal

 

2017

2016

Total omsättning

1 110 050 000  

967 594 000  

Antal jurister

297

284

Antal delägare

70

74

Totalt antal anställda  

432

416

Platsannonser

Logga in