Maria-Pia Hope, vd och managing partner, Vinge
Maria-Pia Hope, vd och managing partner på Vinge
Juridik

Vinge går starkt 

Nettoomsättningen för advokatfirman Vinge ökade 76 miljoner kronor på bara ett år. "Det är framförallt en fortsatt stark transaktionsmarknad som har bidragit till det positiva resultatet. Av de 15 börsintroduktionerna på Stockholmsbörsens huvudlista under 2016 medverkade Vinge i sju stycken" säger vd Maria-Pia Hope till Realtid.  

Uppdaterad 2017-08-18
Publicerad 2017-08-18

Nettoomsättning för Vinge ökade på ett år från 891,3 miljoner kronor till  967,6 miljoner kronor. 

Resultatet efter skatt landade på 718,6 miljoner kronor  jämfört med 616,7 miljoner kronor året innan. 

Årets resultat var för Stockholmskontoret drygt 109 miljoner kronor, för Göteborgkontoret nästan 32 miljoner kronor och för Skånekontoret landade resultatet på drygt 42 miljoner kronor.  

Vinge Stockholm har 252 anställda, Vinge Göteborg har 77 anställda, och Vinge Skåne har 64 anställda. 

Vinges vd och managing partner, Maria-Pia Hope, kommenterar: 

  Hur ser du på ert senaste verksamhetsår? 

 –  Det har varit ett mycket framgångsrikt år för Vinge, både när det gäller resultat, volymtillväxt och inflöde av nya klienter. Det är framförallt en fortsatt stark transaktionsmarknad som har bidragit till det positiva resultatet. Av de 15 börsintroduktionerna på Stockholmsbörsens huvudlista under 2016 medverkade Vinge i sju stycken. Samtliga verksamhetsområden utvecklades positivt med fler klienter och ökad affärsvolym. Vi utnyttjade fullt ut bredden och djupet i fullserviceorganisationen, som är byggd för att hantera komplexa uppdrag där olika specialistområden kombineras, och att hantera stora arbetskrävande uppdrag. Under ett år som detta är det svårt att hitta något som är mindre bra, möjligtvis att arbetstrycket för våra medarbetare blir högt.
 
Vilken är den största trenden inom juristbranschen nu?

 –  En trend som många pratar om är digitaliseringen. Även om genomslaget ännu är en bit bort är det ett område vi engagerar oss i. Något vi ser här och nu är en ökad reglering och kompexitet i näringslivet. Det innebär en ökad efterfrågan på såväl bred som djup expertis. Det i sin tur driver en konsolidering i branschen, det handlar om att antingen erbjuda fullservice eller vara en nischbyrå.

  Vilken är den största utmaningen inom juristbranschen nu?

 –  En oerhört viktig fråga för branschen är att säkerställa att nya generationer attraheras att bli affärsjurister. Det är viktigt att branschen visar att vi följer med i utvecklingen både vad gäller hårda och mjuka värden. Vi jobbar mycket med hur en karriärväg inom Vinge ska se ut ser ut för att vara attraktiv även i framtiden.
 
 Hur ser ni på framtiden och det kommande verksamhetsåret?

 –  Vi ser mycket positivt på framtiden. Vi upplever ett fortsatt mycket högt tryck på marknaden, i synnerhet på transaktionssidan. Samtidigt vet vi att högkonjunkturen varit ovanligt lång och inte kommer att vara för evigt. Vårt fullservicekoncept gör oss dock starka även på en svagare marknad. Vår relativt nyligen genomförda generationsväxling gör också att vi är väl positionerade inför framtiden.

Platsannonser

Logga in