FinansNyhet

”Vill fortsätta ta marknadsandelar”

Hans Hedström, vd Carnegie fonder.
Publicerad

Carnegie Fonders köp av Alfred Bergs svenska verksamhet passar väl in med befintlig kompetens. Fondbolagets vd Hans Hedström vill nu ta ytterligare marknadsandelar inom svenskt sparande.

olof swahnberg

– Vi vill växa och stärka vår marknadsposition, gärna inom områden där vi upplever att vi har bra kompetens, säger Hans Hedström till Realtid. 

Carnegie Fonders kompetens överensstämmer väl med köpet från Alfred Berg, enligt Hedström. Han nämner bland annat många års erfarenhet av svenska och nordiska aktier, räntebärande värdepapper samt ryska aktier. Dessutom underlättar det att Alfred Berg Sverige och Carnegie Fonder har många gemensamma återförsäljare, säger Hans Hedström:

– Nu när möjligheten dök upp kan man konstatera att det är få tillfällen som sammanfaller så väl. Mycket förenar med produkter, kompetens och även på kundsidan med distribution, det passar bra helt enkelt.  

Annons

Initiativet till affären kom från BNP Paribas, som först kontaktade Altorägda Carneo, som äger Carnegie Fonder, uppger Hans Hedström.

Carnegie Fonder ökar i och med affären sitt förvaltade kapital med knappt 10 miljarder kronor till drygt 80 miljarder kronor. Carnegie Fonder har en marknadsandel på cirka 2 procent av den svenska sparmarknaden och har som ambition att fortsätta öka den. 

– Vi vill ta marknadsandelar och växa snabbare än marknaden, grunden är bra förvaltningsresultat, säger Hans Hedström.

Annons

Räknar du med att växa främst organiskt eller via förvärv?

– Det roligaste är organisk tillväxt men kapitalförvaltningsmarknaden är ganska framgmenterad med många små spelare. Det kommer nog ske en konsolidering och vår ägare Carneo vill gärna ta del av detta. Vi är ett av de bolag som ingår där och den här gången passade det väldigt väl in för oss, säger Hans Hedström. 

Fastighetsdelen som ingick i förvärvet av Alfred Berg är ockskå en viktig pusselbit i Carnegie Fonders tillväxtambition, enligt Hans Hedström:

Annons

– Dels går fastighetaktier bra, i lågräntemiljön är fastigheter som tillgångsslag intressant. Därutöver ökar intresset för så kallade alternativa investeringar, där fastigheter ingår. Det ligger rätt i tiden med fastigheter, det är ett område som växer. 

Den svenska sparmarknaden växer med cirka 50 miljarder kronor per år i nytt sparande, dessutom tillkommer svängningar av marknadsvärdet på befintliga tillgångar.

Han ser tillväxtmöjligheter också utanför Sverige, bland annat i Norge:

– I Norge kan vi göra saker,  jag tänker främst på organisk tillväxt genom samarbeten inom distrubution, men utesluter inte förvärv, säger Hans Hedström.

Affären väntas slutföras under det fjärde kvartalet efter godkännande av Finansinspektionen. 

 

Annons