”Vill bestämma över min egen tid”

Under fem år har han haft uppdrag i samfundet. Nu tackar Claes Zettermarck för sig.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2013-05-14

– Jag sade en gång i tiden att jag stod till förfogande för samfundet till och med juni 2013. Att jag slutar som ordförande är för att jag öppnar ny advokatfirma med Claes Lundblad den 1 juli. Det är delvis för att jag vill bestämma mer över min egen tid. Om jag skulle ha blivit omvald skulle genast 20 - 25 möten och sammanträden flutit in i kalendern, säger Claes Zettermarck till Realtid.se.

Claes Zettermarck valdes till ny ordförande i samfundet den 10 juni 2011. Nu lämnar han inte bara ordförandeposten utan även fem år inom Advokatsamfundet då han först satt ett år som ledamot i samfundets disciplinnämnd, två år som vice ordförande samt två år som ordförande.

Har du åstadkommit vad du ville som ordförande?

– Ja, det tycker jag. En stor uppgift som ordförande är att se till att det finns ett enat samfund och det tror jag att vi har lyckats med; vi har ett engagemang från den enskilda advokatfirman till de stora affärsjuridiska byråerna. Sedan är jag väldigt nöjd med Advokatdagarna som varit väldigt lyckade.

Jag har hört att många affärsjurister har känt att Advokatsamfundet inte finns till för dem? Att de skulle ha känt sig missförstådda.

– Det kan ha varit så på sina håll. Särskilt i samband med controlled auction-reglerna men det är många år sedan nu.

Är de nöjda idag?

– Jag vill inte uttala mig för deras räkning men om du frågar mig så har jag inte stött på något omfattande missnöje från deras sida.

Som din efterträdare föreslår valberedningen Bengt Ivarsson vid Kihlstedt Advokatbyrå, vad har du för råd till honom?

– Jag tror att det är en bra regel att tänka först och agera sen.

Det gäller väl oavsett vad man gör?

– Ja, det är generellt en bra regel att hålla sig till.

Vad ser du att Advokatsamfundet har för utmaningar framöver?

– De som sysslar med humanjuridik eller familjejuridik har problem med att taxan är väldigt låg. Här har samfundet försökt att få till ändringar. Det blir svårare att få 70- och 80-talister att intressera sig för att driva rörelse med sådan inriktning med de risker som detta företagande innebär. På den affärsjuridiska sidan har det tidigare skett en stor tillväxt, men där har tillväxttakten minskat de senaste åren. En fråga som nu tilldrar sig stort intresse är förslaget till reviderade 3:12 regler. Om departementet lyssnar på den omfattande remisskritiken är av stor betydelse.

Du menar att det till stor del beror på byråkratiska och makroekonomiska faktorer?

– Ja, delvis. Ett annat exempel är om Stockholmbörsen förlorar i betydelse. Då får vi se färre noteringar och det får också konsekvenser för efterfrågan på juridiska tjänster.

Bengt Ivarsson är i dag vice ordförande, en post som Dick Lundqvist vid den affärsjuridiska byrån, Gernandt & Danielsson, föreslås ta över.

Förändringar i toppen klubbas igenom under Advokatsamfundets fullmäktigemöte som äger rum den 14 juni.

Platsannonser

Logga in