Fastigheter

Victoria Parks prognos: halv miljard i förvaltningsresultat

Victoria Park förutspår ett förvaltningsresultat i storleksordningen 500-550 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Prognosen utgår från att bolaget förvärvar fastigheter för 250 miljoner kronor per kvartal under 2019. 

Publicerad 2018-12-05

Victoria Park lämnar under onsdagen en prognos avseende förvaltningsresultatet för helåret 2019 som en följd av att Victoria Park numera är en del av den tyska Vonovia-koncernen och följer dess rutiner, framgår det av ett pressmeddelande. onovia-koncernen äger i dag cirka 80 procent av bolaget. Beslutet innebär även att Victoria Park kommer att upphöra med att lämna information om aktuell intjäningsförmåga i sina delårsrapporter framöver.

Victoria Parks prognos är ett förvaltningsresultat i storleksordningen 500-550 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Detta baserar sig på fastighetsbeståndet per den 30 september 2018, som uppgick till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 051 lägenheter. Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 17,4 miljarder kronor, varav 262 miljoner kronor avser byggrätter.

Prognosen bygger även på att Victoria Park kommer att förvärva fastigheter för motsvarande 250 miljoner kronor per kvartal under 2019.

För att jämföra uppgick förvaltningsresultatet de nio första månaderna under 2018 uppgick till 297 miljoner kronor.

Platsannonser