Fastigheter

Victoria Parks miljardköp får ok

Konkurrensverket har beslutat att lämna Victoria Parks förvärv av ett fastighetsbestånd av Akelius i Stockholm och Göteborg utan åtgärd.

Publicerad 2019-01-23

Förvärvet offentliggjordes den 19 december 2018. Tillträde förväntas äga rum den 1 april 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Victoria Park meddelade den 19 december 2018 ett förvärv av ett fastighetsbestånd bestående av 2 340 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor. Förvärvet var villkorat av att Konkurrensverket lämnade affären utan åtgärd.

Victoria Park är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Platsannonser