FinansNyhet

Victoria Parks intäkter upp 41 procent

Publicerad

Fastighetsbolaget Victoria Parks intäkter ökade med 41 procent till 518 miljoner kronor under första halvåret 2017, jämfört med 368 miljoner kronor under samma period i fjol. Resultatet per aktie mer än fördubblades.

Realtid.se

Förvaltningsresultatet ökade med 59 procent till 159 miljoner kronor (100), motsvarande 0,66 kr per aktie (0,45).

Substansvärdet ökade med 60 procent till 25,76 kr per aktie (16,13). Belåningsgraden uppgick till 51,9 procent (56,7) och soliditeten till 38,6 procent (33,9).

Resultatet per aktie uppgick under första halvåret 2017 till 4,76 kronor, vilket kan jämföras med 2,02 kronor för samma period i fjol.

Annons

– Sammantaget vidimerar utvecklingen under kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder, säger Victoria Parks VD Peter Strand i en kommentar till rapporten.

Annons