Annons

Annons

Victoria Park tecknar nya finansieringsavtal

Fastighetsbolaget har tecknat bindande finansieringsavtal och frigör därmed drygt 900 miljoner. 

Finansieringsavtalen innebär att Victoria Park kommer uppta nya lån om 1.250 miljoner kronor fram till och med december 2017.

Samtidigt löses befintliga lån om cirka 325 miljoner kronor. Avtalen är tecknade med tre olika banker, varav en för Victoria Park ny nordisk bank. De nya finansieringsavtalen innebär att omkring 925 miljoner kronor frigörs samtidigt som kreditbindningstiden kommer att öka.

– Vi har sett en stark värdeutveckling i beståndet tack vare intensifierade och värdeskapande investeringar i våra fastigheter samt ett fortsatt gynnsamt marknadsklimat. Det finns en betydande potential i att ytterligare förädla vårt aktuella bestånd samtidigt som vi söker efter nya förvärv som passar in i vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension. De nya finansieringsavtalen ger oss en finansiell flexibilitet och en handlingsfrihet att fortsätta investera i vår bevisligen framgångsrika förvaltningsmodell, säger Victoria Parks vd Peter Strand i ett pressmeddelande.

De nya finansieringsavtalen innebär att omkring 925 miljoner kronor kommer att frigöras under året samtidigt som kreditbindningstiden ökar och den relativa finansieringskostnaden hålls oförändrad.

Ett av Victorias Parks finansiella mål är att upprätthålla en långsiktig belåningsgrad om högst 65 procent, vilket med marginal nås även efter de nu tecknade finansieringsavtalen.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons