FinansNyhet

Victoria Park ökar utdelningen

Publicerad

Intäkterna ökar med 28 procent i Victoria Park och förvaltningsresultatet med 49 procent. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 33 procent.

Realtid.se

I dag presenterar Victoria Park en stark rapport för helåret 2017 där intäkterna ökade med 28 procent till 1.062 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med 49 procent till 328 miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till 1.901 miljoner kronor, jämfört med 1.217 miljoner kronor föregåden år. Resultatet motsvarar 7,83 kronor per aktie jämfört med 4,98 kronor föregåden år.

Substansvärdet ökade med 48 procent till 29,65 kronor per aktie.

Annons

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kronor per stamaktie, vilket är en ökning om 33 procent. Styrelsen föreslår även en utdelning om 20 kronor per preferensaktie, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Belåningsgraden uppgick till 52,5 procent, vilket var lägre än 57,3 procent föregående år.

I bolaget sker just nu ledningsförändringar där nuvarande fastighetschef Per Ekelund utsetts till ny vd samt nuvarande CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vice vd. De tillträder direkt efter stämman den 24 april. Nuvarande vd Peter Strand är föreslagen som ny styrelseordförande då nuvarande Bo Forsén av åldersskäl avböjt omval.

Annons

Vid årsskiftet har Victoria Park genomfört en extern värdering av beståndet. Avkastningsravet har satts till 4,3 procent. Värdeökningen uppgick till 641 miljoner kronor under fjärde kvartalet och 2.016 miljoner kronor under helåret. Per den sista december uppgick beståndet till 15.440 miljoner kronor jämfört med 12.301 miljoner kronor föregående år.

Enligt nuvarande vd Peter Strand är målet för bolaget att ”ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast 2020”.

Annons