FinansNyhet

Victoria Park ökar rejält

Publicerad

Förvaltningsresultatet upp 35 procent under andra kvartalet. "Visar att vår operativa förvaltningsmodell med socialt ansvar bär".

Realtid.se

Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar ett starkt andra kvartal när man idag släpper sin delårsrapport.

Peter Strand, vd,
Victoria Park.
Foto: Victoria Park

Bolagets förvaltningsresultat uppgår till 58 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Annons

– Under året har vår intjäningsförmåga och finansiella ställning förstärkts ytterligare, vilket visar att vår operativa förvaltningsmodell med socialt ansvar samt finansiella strategi bär, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

Resultatet efter skatt uppgår till 452 miljoner kronor (138), motsvararande ett resultat per aktie om 1,97 kr (0,60) efter utspädning.

Den stora resultatökningen är framförallt hänförlig till stora positiva värdeförändringar i Victoria Parks fastighetsbestånd.

Annons

Under det andra kvartalet ökade värdet på bolagets fastigheter med 498 miljoner kronor, att jämföra med 73 miljoner under 2015 års andra kvartal.

Intäkterna ökade till 192 miljoner kronor (167) och kostnaderna till 90 miljoner kronor (75), vilket innebar att driftsnettot landade på 102 miljoner kronor (92).

Annons