FinansNyhet

Victoria Park förvärvar bostäder i Malmö

Peter Strand, vd, Victoria Park. Foto: Victoria ParkPeter Strand, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park
Peter Strand, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park
Publicerad

Victoria Park och Trianon förvärvar bostäder i Malmö för 795 miljoner. Säljare är Willhem.

Realtid.se

Victoria Park har tillsammans med Fastighets Trianon förvärvat ett fastighetsbestånd om 722 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler, med en uthyrbar yta om totalt cirka 47.700 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Lindängen, Malmö, och förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 795 miljoner kronor. Säljare är Willhem och tillträde beräknas ske den 1 mars 2018, enligt ett presseddelande.

– Det är glädjande att kunna genomföra denna affär tillsammans med Trianon. Vi har sedan tidigare en betydande del av vårt totala bestånd i Malmö, vilket innebär en effektiv och skalbar förvaltning, säger Victoria Parks vd Peter Strand. 

Beståndet, som delvis är renoverat de senaste åren, är fullt uthyrt. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 795 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till cirka 551 miljoner kronor, varav Victoria Park kommer att erlägga cirka 231 miljoner kronor och Trianon cirka 320 miljoner kronor. Victoria Park, liksom Trianon, kommer att finansiera förvärvet genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagens policy. Tillträde beräknas ske den 1 mars 2018 då köpeskillingen erläggs. 

Annons

Det förvärvade bolaget kommer efter tillträdet att fissioneras och Victoria Park respektive Trianon konsoliderar var sin del. Victoria Park blir långsiktig ägare till närmare 300 lägenheter och Trianon till drygt 400 lägenheter. Fastighetsvärdet fördelar sig med 462 miljoner kronor på Trianons del motsvarande cirka 16.900 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1 350 kronor per kvadratmeter. För Victoria Parks del är fastighetsvärdet 333 miljoner kronor motsvarande cirka 16.400 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1.200 kronor per kvadratmeter. Fissionen beräknas vara avslutad 31 mars 2018. 

– Fastigheterna ligger i nära anslutning till vårt befintliga bostadsbestånd på Lindängen i Malmö och vi ser detta som ett strategiskt tillfälle att öka vår närvaro i området och kommer att ge ytterligare effektivitet i förvaltningen. Vi är glada att göra förvärvet tillsammans med Victoria Park. Det kommer att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet i området, säger Trianons vd Olof Andersson.

Annons