Fastigheter

Victoria Park ansöker om avnotering

Victoria Park ansöker om avnotering. Storägaren Vonovia begär inlösen av minoritetsaktier och Victoria Parks styrelse föreslår även en inlösen av preferensaktierna.

Uppdaterad 2019-05-24
Publicerad 2019-05-24

Vonovia har, genom helägt dotterbolag, påkallat inlösenförfarande avseende resterande aktier i Victoria Park. Victoria Park skriver i ett pressmeddelande att man nu har beslutat att ansöka om avnotering av A och B-aktier.

Majoritetsaktieägare Vonovia har tidigare, genom dess helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding, utnyttjat köpoptioner vilket har resulterat i att Vonovia kontrollerar cirka 91,4 procent av det totala antalet aktier i Victoria Park.

Den 20 maj sålde Anders Pettersson, före detta vd för bland annat Thule och Hilding Anders, sammanlagt 5,3 miljoner aktier i fastighetsbolaget Victoria Park, via bolaget Ninalpha till en kurs på 38 kronor per aktie, motsvarande 201,4 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Sista dag för handel av A- och B-aktierna förväntas infalla omkring den 17 juni 2019.

Styrelsen i Victoria Park har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma där beslutet om inlösen av samtliga 1 032 047 preferensaktier ska fattas. Inlösenslikvid uppgår till 300 kronor per preferensaktie.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara den 8 juli 2019 vilket medför utbetalningsdag den 11 juli 2019. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den sista avstämningsdagen för utdelning på preferensaktierna att vara den 28 juni 2019.

Sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 4 juli 2019.

Platsannonser