FinansNyhet

Victoria Park ansöker om avnotering

Publicerad

Victoria Park ansöker om avnotering. Storägaren Vonovia begär inlösen av minoritetsaktier och Victoria Parks styrelse föreslår även en inlösen av preferensaktierna.

Sara Johansson

Vonovia har, genom helägt dotterbolag, påkallat inlösenförfarande avseende resterande aktier i Victoria Park. Victoria Park skriver i ett pressmeddelande att man nu har beslutat att ansöka om avnotering av A och B-aktier.

Majoritetsaktieägare Vonovia har tidigare, genom dess helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding, utnyttjat köpoptioner vilket har resulterat i att Vonovia kontrollerar cirka 91,4 procent av det totala antalet aktier i Victoria Park.

Den 20 maj sålde Anders Pettersson, före detta vd för bland annat Thule och Hilding Anders, sammanlagt 5,3 miljoner aktier i fastighetsbolaget Victoria Park, via bolaget Ninalpha till en kurs på 38 kronor per aktie, motsvarande 201,4 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Annons

Sista dag för handel av A- och B-aktierna förväntas infalla omkring den 17 juni 2019.

Styrelsen i Victoria Park har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma där beslutet om inlösen av samtliga 1 032 047 preferensaktier ska fattas. Inlösenslikvid uppgår till 300 kronor per preferensaktie.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara den 8 juli 2019 vilket medför utbetalningsdag den 11 juli 2019. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den sista avstämningsdagen för utdelning på preferensaktierna att vara den 28 juni 2019.

Annons

Sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 4 juli 2019.

Annons