Finans

Vice Riksbankschefen: En katastrof

Felet i Statistiska centralbyråns arbetslöshetsstatistik är ”en katastrof”. Det säger vice riksbankschef Henry Ohlsson efter ett tal i Oslo.

Publicerad 2019-11-15

Statistiska centralbyrån, SCB, gick ut med felaktiga siffror om arbetslösheten och presenterade sedan ny statistik.

Efetr ett tal i Oslo säger vice riksbankschef Henry Ohlsson att felet i Statistiska centralbyråns arbetslöshetsstatistik är ”en katastrof”.

– Publik statistik är grunden för ekonomiskt och politiskt beslutsfattande, och det är en sorglig historia, säger han, enligt Bloomberg. 

SCB har meddelat att man avslutar samarbetet med konsultbolaget Evry som bidragit med det bristfälliga underlaget. Bolaget slår ifrån sig kritiken från SCB och menar att SCB har haft huvudansvar och full insyn i Evrys processer och metoder för insamling av rådata. Dessutom ska myndigheten själv ha utbildat och godkänt samtlig i Evry-personalen som jobbar med insamlingen, heter det.

– Eftersom det fortfarande är oklart vilka eventuella brister som föreligger och även hur stor grad detta i så fall har påverkat slutresultatet i statistiken, har vi nu efterfrågat SCB:s medverkan i EY:s revision, säger Evry-chefen Karin Schreil och hänvisar till den revision som Evry nu inlett med EY som extern part.

Platsannonser