Peter Bodin blir global CEO på Grant Thornton Foto: Grant Thornton
Peter Bodin, ny global CEO på Grant Thornton Foto: Grant Thornton
Revision

"Vi vill växa i Asien"

Snart tar Peter Bodin över Grant Thornton International där han blir global CEO. "Ambitionen är att kraftigt stärka vår position på de strategiska marknader där vi vill vara med fokus på Asien" säger han till Realtid.

Uppdaterad 2017-05-22
Publicerad 2017-05-22

Realtid.se har tidigare skrivit om att Peter Bodin, tidigare vd på Grant Thornton i Sverige, blir ny global CEO och kommer att leda Grant Thornton International – en av världens största sammanslutningar av revisions- och konsultföretag.

Peter Bodin kommenterar:

Hur reagerade du när du fick beskedet?

– Jag blev både väldigt glad och stolt. Vi ser att tillväxten är god nu i det internationella nätverket av medlemsföretag, så jag kommer in i ett bra läge. Jag är även ödmjuk för uppgiften. Det är ett stort hedersuppdrag att få leda en så stor organisation med 47 000 medarbetare i över 130 länder

Kan du berätta om din nya roll?

– Min roll blir att leda den internationella organisationen så jag kommer att ha en roll där jag i stor utsträckning reser runt bland medlemsföretagen och arbetar nära med deras vd-ar. Dessutom kommer jag att leda medarbetarna på Grant Thornton International i London, där vi jobbar med strategifrågor, att utveckla varumärket och företagskulturen, marknadsfrågor och medlemsföretagens utveckling i nära samarbete med dessa. Ekonomi, kvalitetsfrågor och legala frågor är andra delar.

Vad har du för mål?

– Mitt övergripande mål är att skapa ett av de absolut bästa tjänsteföretagen i världen. Jag vill satsa på att bygga varumärket Grant Thornton starkare för att differentiera det ännu tydligare mot konkurrenterna i branschen.

Hur ska du gå till väga konkret?

– Något som är viktigt för mig är att skapa en stark företagskultur genom att sätta medarbetarna i centrum och satsa på ett bra ledarskap. I vår typ av verksamhet, där vi är i förtroendebranschen, är det medarbetarnas engagemang och kompetens som skapar nöjda kunder.

Är målet att tillhöra the Big Four?

– Det är inget mål. Grant Thornton har en företagskultur och ett varumärke som särskiljer sig tydligt från Big4. Jag vill bygga ett tjänsteföretag som står för sig självt.

Hur ser framtiden ut?

– Ambitionen är att kraftigt stärka vår position på de strategiska marknader där vi vill vara. Vi kommer att ha en unik företagskultur och många fler intressanta kunder att arbeta med i hela världen. Vi ska hjälpa våra kunder att växa och utvecklas och på så sätt ska vi växa med kunderna.

Vilka marknader kommer ni att satsa på?

– Vi kommer att satsa på fortsatt ökad tillväxt i hela världen. Särskilt viktigt är det för oss att växa i Asien, eftersom tillväxten är extra snabb där.

Kommer ni att utöka tjänsteutbudet?

– Det är alldeles för tidigt för mig att säga. Vi har ett antal saker på gång. Något som är viktigt för oss är att vara med i hela den digitala utvecklingen. Att vara i framkant i den digitala omvandling är i fokus och då behöver vi utöka våra digitala erbjudanden.

Hur ska du förbereda dig inför uppdraget?

– Jag har god kännedom om Grant Thorntons verksamhet och jag känner många i organisationen. De närmsta månaderna kommer jag att ägna mig åt att samtala med olika intressenter för att lyssna in och få en klar bild av hur vi ska gå framåt.

Peter Bodin blir den första CEO:n för Grant Thornton International som inte kommer från något av de två företagen i USA eller Storbritannien som grundade Grant Thornton 1980.

Han tillträder sin nya roll den 1 januari 2018.

Platsannonser