Erika Eliasson chef för investerarrelationer på Lendify. Foto: Pressbild
Erika Eliasson chef för investerarrelationer på Lendify. Foto: Pressbild
Fintech

"Vi vill på allvar utmana bankerna"

Kreditmarknaden behöver prispressas och effektiviseras. Det menar Erika Eliasson chef för investerarrelationer på P2P-bolaget Lendify. "Bankkonkurrens gynnar alltid konsumenten", säger hon.

Uppdaterad 2017-05-11
Publicerad 2017-05-11

Lendify är en digital marknadsplats och plattform för lån mellan privatpersoner – så kallad person-till-person-lån eller P2P-lån.

– Vi kapar bort mellanhänder och är en del av delningsekonomin, säger Erika Eliasson, chef för investerarrelationer på Lendify.

Bolaget grundades 2014 av John-Christian Eriksson, Nicholas Sunden Cullberg och Jose Cartro, vilka är kvar i företaget. I dag har Lendify 30 anställda och kontor på Östermalmstorg i centrala Stockholm.

Startupen strävar efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt genom att enbart erbjuda digitala tjänster och endast ha ett kontor med relativt få anställda.

– Vi vill på allvar utmana bankerna som under lång tid haft ensamrätt på kreditmarknaden som vi vill effektivisera för både låntagare och långivare. Bankkonkurrens gynnar alltid konsumenten, säger Erika Eliasson.

Tagit in 70 miljoner

I augusti förra året tog Lendify – som då värderades till 210 miljoner kronor – in 70 miljoner kronor i en investeringsrunda. Större investerare är Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, Stadium-grundarna Ulf och Bo Eklöf samt fonden Back In Black Capital med Ian och Lukas Lundin i spetsen.

– Vi är välkapitaliserade, konstaterar Erika Eliasson.

Sedan starten har bolaget vuxit kraftigt. 2016 ökade antalet långivare/investerare med 500 procent, jämfört med året innan. Plattformen har i dagsläget 2.500 aktiva långivare.

– Vi år glada över att nå de volymerna och att vi når våra uppställda mål. Vi har jobbat hårt med att bygga förtroende, öka tillväxten och antalet investerare. Vi ser också att 70 procent av de som investerar gör det flera gånger, säger Erika Eliasson och tillägger att bolaget fortsatt fokuserar på tillväxt framöver.

Lån för 135 miljoner

Som Realtid.se tidigare berättat förmedlade Lendify under det gångna räkenskapsåret – som är brutet och sträcker sig från 1 maj 2016 till 30 april i år – lån för motsvarande 135 miljoner kronor, varav merparten, 83 miljoner kronor, förmedlades mellan januari och april i år.

Erika Eliasson tror att framgången delvis beror på att bolaget synts och hörts i olika sammanhang, till exempel i Börspodden. Startupen anordnade även ett stort evenemang om marknadsplats-utlåning i november förra året, med 400 deltagare.

– Viktigast är dock att erbjuda en mycket bra tjänst som gör att våra investerare väljer att rekommendera oss till sina vänner och bekanta, säger Erika Eliasson och tillägger att bolaget under förra året lanserade en uppdaterad version av "Mina sidor" och att informationen och strukturen på sajten förtydligats ytterligare under maj 2017.

Hur ställer ni er till företagsutlåning som till exempel Toborrow och Fundedbyme erbjuder?

– Vi ska vara en marknadsplats för lån, så vi är öppna för andra typer av lån. I dagsläget fokuserar vi på lån till kreditvärdiga privatpersoner som låntagare men som investerare kan du vara både privatperson och juridisk person.

Däremot har Lendify inga planer på att gå till börsen, enligt Erika Eliasson.

Erika Eliasson har tidigare bland annat varit försäljningschef inom private banking på Erik Penser Bankaktiebolag samt produktförsäljningschef på kredithanteringsbolaget Lindorff.

Vad lockade dig till Lendify?

– Jag ville vara med och utmana storbankerna genom ny teknik. Jag tycker att de behöver mer konkurrens. Och digitaliseringen skapar många nya affärsmodeller som gynnar konsumenten, säger Erika Eliasson.

Det Lendify gör är dock inget nytt, menar hon, och pekar på att bankerna länge tjänat pengar på utlåning till kreditvärdiga privatpersoner.

– Den utestående volymen för lån utan säkerhet till kreditvärdiga privatpersoner uppgår till cirka 200 miljarder i Sverige. Det är en väldigt lönsam marknad och vi vill effektivisera den för låntagarna och ge dem lägre räntor på sina lån. Samtidigt får investerarna möjlighet att investera sitt kapital i ett tillgångsslag med god avkastning som tidigare endast varit förbehållna bankerna.

Kan ni ändå tänka er att samarbeta med banker?

– Ja, absolut. Vi ser gärna samarbeten med etablerade aktörer om det gör att vi kan erbjuda en bättre tjänst och service.

Erika Eliasson sökte sig till startupen just för att hon vill vara med och skapa en alternativ investeringsform tillgänglig för en större allmänhet.

– Vi kan erbjuda en produkt som inte korrelerar med börsen, vilket gör den otroligt intressant som tillgångsslag i dessa tider med högt värderade börser och låga räntor, menar hon.

Men alla är inte helt nöjda med tjänsten. Enligt källor till Realtid.se är det relativt få som vill ha ett års bindningstid på sina lån – samtidigt som många långivare vill låna ut med just den korta bindningstiden. Detta medför att det tar längre tid att låna ut deras pengar eller innan de "kommer i arbete" som Lendify uttrycker det.

Hur ser du på kritiken?

– Som låntagare hos oss kan du välja att låna på mellan ett och tio års löptid. Vi erbjuder endast de mest kreditvärdiga låntagarna att låna. De lånar för det mesta för att till exempel renovera sitt hus eller att göra större inköp och väljer i stor utsräckning något längre löptider som då medför en lägre månatlig amortering, säger Erika Eliasson.

Borde ni inte satsa mer på korta lån när en hel del långivare efterfrågar det?

– Vi vänder oss inte i första hand till dem som vill ta korta lån, utan tar starkt avstånd från det och sms-lån.

Det kanske borde förtydligas?

– Ja, kanske. Vi skulle kunna skriva ut direkt på hemsidan hur det förhåller sig med kortare lån. Vi är tydliga med att vi erbjuder lån på löptider mellan ett till tio år. Utbudet är dock lägre på ett år än på tre år och uppåt vilket innebär att det kan ta något längre tid innan kapitalet investeras i lån om man önskar att investera på ett år. Det skulle vi kunna vara tydligare med.

Förtydligar sin information

Efter Realtid.se har uppmärksammat Lendify på detta så väljer dock bolaget att snabbt förtydliga sin information.

"Jag vill även lägga till att vi nu har lagt till på vår hemsida att utbudet på lån med löptider på ett år är något lägre", skriver Erika Eliasson i ett mejl till Realtid.se.

På hemsidan står nu att läsa:

"Utbudet av lån på ett års löptid är något lägre än längre löptider vilket innebär att det kan ta något längre tid innan ditt kapital investeras i lån om du väljer autoinvestkonto med 1 års löptid."

Finansinspektionen varnar för överskuldsättning. Finns det risk att Lendify bidrar till det?

– Vi vänder oss som sagt bara till kreditvärdiga låntagare och inte till dem som har svårt att få lån, samtidigt som den här marknaden redan finns. Vårt mål är att skapa de bästa villkoren för låntagarna. Vi har ingen ambition att öka på skulderna säger Erika Eliasson och fortsätter:

– I många fall kan man få lägre ränta hos oss. Men det är bara tio procent av de som söker lån hos oss som blir godkända. Vi tillämpar en noggrann kreditprövningsprocess och tittar på både den enskilda låntagarens och hushållets ekonomi. Vår genomsnittliga låntagare har en fast årsinkomst på 400.000 kronor och lånar kapital för att renovera sitt boende eller dylikt, säger Erika Eliasson.

Hur hanterar ni risker och förtroendefrågor mot bakgrund av den uppmärksammade Trustbuddy-kraschen?

– Vi har byggt en extremt solid plattform och upprättat bra kontrollrutiner vad gäller kreditbedömning, kundkännedom, penningtvätt och följer alla höga standardkrav som FI ställer. Vi fick vårt FI-tillstånd som betalningsinstitut i juli 2016 och vi är för reglering eftersom allt handlar om förtroende i den här branschen.

Hur ser ni på Trustbuddy-händelsen?

– Det är aldrig bra med oseriösa aktörer i en bransch. Det skapar misstro för en hel sektor. Vi välkomnar därför regleringar och tillsynen i Sverige håller hög nivå. Men vi ser gärna fler regleringar för branschen på europeisk nivå för att undvika oseriösa aktörer utomlands som förstör för branschen i stort.

Samarbete med Lindorff

För att ytterligare stärka sin trovärdighet tecknade Lendify nyligen ett avtal med Lindorff som hanterar krediter. Genom avtalet åtar sig Lindorff att ta över hanteringen av lånen om Lendify exempelvis skulle gå i konkurs.

– Lendify är en plattform som hanterar kreditbedömning samt all administration av lånen. Själva avtalet är dock mellan låntagaren och investeraren. Lindorff agerar "back up service provider" och bygger upp kunskap och rutiner för att hantera in- och utbetalningar till investerare och låntagare om vi mot all förmodan inte skulle kunna driva vidare verksamheten. Det är en extra trygghet för våra användare, säger Erika Eliasson.

I augusti 2015 anställde startupen även Vincent Kolb som kreditchef med lång erfarenhet av kreditbedömning från bland annat Citibank.

– Vi som jobbar på Lendify har lång erfarenhet av finansiella produkter och kreditgivning. Vi inhämtar information från UC och identifierar våra kunder genom mobil bank-id, samtidigt som det i Sverige finns en god återbetalningskultur, säger Erika Eliasson.

Ingen insättningsgaranti

Lendify erbjuder dock ingen insättningsgaranti, då det kräver en annan typ av tillstånd.

– Dessutom får du i dagsläget ofta noll procent i ränta på konton med insättningsgaranti. Men vi ger avkastningen från lånen på mellan 2,5 till 8 procent efter avgifter och kreditförluster, säger Erika Eliasson.

Hon betonar dock att det alltid är utlånarna eller investerarna som tar risken för lånen.

– Vi rekommenderar i vår instruktion att sprida riskerna på flera olika lån och erbjuder att investera i korgar av lån där vi automatiskt allokerar kapitalet på flera olika låntagare. I dag ligger kreditförlusterna på runt 1 procent och det är en låg risk i förhållande till förväntad avkastning på mellan 2,5 till 8 procent efter förväntade kreditförluster och avgifter.

Platsannonser

Logga in