Anna Johnson, vd för Grant Thornton, leder sina medarbetare med en holistisk syn.
Revision

"Vi vill inte konkurrera med the big four”

Revisionsbyrån Grant Thornton säger sig vara nöjd med att ligga i segmentet under de största revisionsfirmorna. Byrån ingår ett globalt nätverk och internationellt blir den svenska delen ofta uppmärksammad för sitt jämställdhets- och hållbarhetsarbete.

Publicerad 2019-10-10

Medan de stora revisionsbyråerna EY, KPMG, PWC och Deloitte, vilka brukar kallas "the big four" inriktar sig mot större noterade bolag vänder Grant Thornton sig till medelstora ägarledda tillväxtbolag. 

EU:s rotationskrav har bidragit till att revisions- och konsultbyrån Grant Thornton har involverats i fler upphandlingar än tidigare. Men byrån tar inte marknadsandelar av "the big four". 

– Det är just inom vårt kundsegment som vi ser att många jobb skapas och att det görs stora satsningar inom innovation och hållbarhet, säger Anna Johnson, vd för Grant Thornton.

Grant Thornton ingår i det internationella nätverket Grant Thornton International Ltd, där alla medlemsföretag är självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbyråer. Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 50 000 medarbetare i över 135 länder. 

Enligt Anna Johnson finns det en stor nyfikenhet från de andra länderna om hur utmaningar inom hållbarhet och jämställdhet hanteras på Grant Thornton i Sverige.

– Jag får ofta berätta om den resa som vi har gjort och gör. Nu är 34 procent av våra totalt 145 partners kvinnor. Förutom att satsa på jämställdhet satsar vi även mycket på mångfald för vi tror att det är när man tillför ett team olika kompetenser och erfarenheter som man hittar nya angreppssätt och lösningar. Mångfald bygger framgång.

Trots att Anna Johnson ser en trend i att det grundas fler bolag ute i landet och inte enbart i storstäderna ser hon inget behov av att Grant Thornton ska växa geografiskt.

– Vi finns idag på 24 orter från norr till söder och vi vill gräva där vi står. 

Grant Thornton beskriver sig som en fullservicebyrå med tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Grant Thornton har även behållit sin redovisningstjänst, vilket har blivit allt ovanligare i revisionsbranschen. Under ett år stöttar Grant Thornton cirka 27 000 företag och organisationer i Sverige i ekonomiska frågor.

 Vilka kundmönster ser du?
– I takt med globaliseringen och automatiseringen är förändringstakten mycket hög. Våra kunder behöver kontinuerligt följa med i samhällsutvecklingen för att utveckla och anpassa sina affärsmodeller. 

Ställer den snabba förändringstakten nya krav på er som rådgivare?
– Ja, behovet av kunniga rådgivare har ökat och kraven likaså. Kunderna förväntar sig att vi ska ha kunskap om  det som sker i vår omvärld och på vilket sätt det påverkar deras verksamhet och affärer. Kunderna har även höga krav när det kommer till tillgänglighet och proaktivitet.  

Anna Johnson är glad över utvecklingen att fler väljer att skriva revisorsprovet som är en förutsättning för att bli auktoriserad revisor.

– Den utvecklingen framtidssäkrar vår bransch. Vi har arbetat hårt tillsammans med de andra revisionsbyråerna, branschorganisationen FAR och Revisionsinspektionen för att göra revisionsyrket mer attraktivt. Det är glädjande att det nu ger resultat. 

Anna Johnson poängterar att det är viktigt att ha en holistisk syn i kontakten med kunderna och att inte enbart fokusera på ekonomiska tal.

– Engagerade och duktiga medarbetare är ofta en förutsättning för bra affärer. När vi rådger våra kunder vill vi inte stanna vid finansiella nyckeltal, utan också väga in frågor om verksamhetens syfte, medarbetarengagemang och kundnöjdhet.

Den holistiska synen präglar Anna Johnsons ledarskap internt och hon har uppmärksammats för sitt hälsofrämjande arbete – som både handlar om långsiktig lönsamhet och att sätta människan i centrum.

– Vi arbetar aktivt och målmedvetet med att se över interna strukturer för att öka jämställdheten och mångfalden i organisationen och även för att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet. 

Hur ser du på Grant Thorntons framtid?
– Jag ser ljust på vår framtid. Entreprenörerna blir fler och transparensen ökar och likaså omställningen till hållbara affärsmodeller, så det finns gott om uppdrag för oss. Vi vill fortsätta att vara den samhällsaktör som vi är idag och jag vill fortsätta att driva vårt arbete med en holistisk syn.

Grant Thonrton i siffror:

Antal medarbetare i Sverige: cirka 1 200.

Antal medarbetare inom Grant Thornton International Ltd: 53 000 medarbetare i 135 länder.

Omsättning för Grant Thornton i Sverige under 2017/2018: 1 448 miljoner kronor,  2018/2019: 1 524 miljoner kronor.

Resultat för Grant Thornton i Sverige under 2017/2018: 206 miljoner kronor, 2018/2019: 210 miljoner kronor.

Förklaring: I "the big four" ingår revisions- och rådgivningsfirmorna EY, PWC, KPMG och Deloitte

Platsannonser