FinansNyhet

“Vi vill göra rätt för oss”

Grant Thorntons styrelseordförande Lena Möllerström Nording kommenterar den aktuella domen i Falu Tingsrätt.
Publicerad

Nu tar Grant Thorntons styrelseordförande bladet från munnen om GT-revisorn som dömdes att betala skadestånd till PwC. Domen kommer inte att påverka rättspraxis, enligt Lena Möllerström Nording. 

Rakel Lennartsson

För en vecka sedan gick tidsfristen ut för att överklaga den dom som föll mot en revisor i Falu tingsrätt den 5 april i år. Revisorn dömdes att betala skadestånd om 1,1 miljoner kronor plus ränta samt en del av PwC:s rättegångskostander, som Realtid har berättat om i flera artiklar.

 Revisorn är personligen ansvarig, men har haft stöd av sin nya arbetsgivare Grant Thornton (GT) under hela processen. GT har även sagt att de står för kostnaderna och kommer att betala skadeståndet.
 
Företaget har dock inte velat diskutera domen i media, men nu tar GT:s styrelseordförande, Lena Möllerström Nording, bladet från munnen:
 
– Vi övervägde verkligen hur vi skulle göra, men bestämde oss för att rekommendera revisorn att inte överklaga domen, säger hon.
 
Till skillnad från PwC:s chefsjurist Anna Maria Kjellström, bedömer GT att fallet inte har betydelse för utvecklingen av rättspraxis.
 
– Vi tror inte att att den här domen kommer att påverka praxis eller att det skulle ha ett värde att överklaga ur den synpunkten. Vi menar att det här fallet innehåller för många speciella omständigheter för att man ska kunna dra några generella slutsatser för rättstillämpningen, säger Lena Möllerström Nording.
 
Avgörande för GT:s resonemang är att det rörde sig om en medarbetare som, när han rekryterades från PwC till GT, inte var partner.
 
–  Vi tycker att det är stor skillnad mellan delägare och vanliga anställda, det är en av anledningarna till att vi från början inte gick med på PwC:s krav fullt ut.
 
Lena Möllerström Nording berättar att det dessutom var en del olyckliga yttre omständighet som gjorde att den här diskussionen med PwC blev fel från början.
 
– Vi har haft andra övergångar och normalt sett har vi en bra dialog där vi brukar komma överens. I det här fallet var det en del olyckliga omständigheter. Sen rörde sig om en icke-partner. Vårt synsätt är att man inte ska ha för stränga avtal mot sina medarbetare som inte är delägare, säger Lena Möllerström Nording.
 
Domen som, i och med att den inte överklagades, nu har vunnit laga kraft, innebär att revisorn ska betala cirka en tredjedel av det belopp som PwC ansåg att kundstocken var värd, det vill säga 1,1 miljoner kronor jämfört med cirka 3,2 miljoner kronor. Lena Möllerström Nording tycker att det är ett skäligt belopp.
 
– Domslutet är inte alltför kostsamt. Vi tycker att det är bra att vi får göra rätt för oss, säger Lena Möllerström Nording.
 
En fortsatt rättsprocess skulle däremot kunna bli mycker dyr, vilket vägde i vågskålen när GT fattade sitt beslut.
 
– Framför allt för revisorns skull kände vi att det var bäst att avstå. En fortsatt rättsprocess skulle bli både tröttsam och dyr, framför allt tar det resurser från affären. Det är bättre att revisorn är ute och sköter sina kunder, säger Lena Möllerström Nording.

Annons