Annons

Annons

Emma_Ihre_534.png

Emma Ihre, hållbarhetschef på Mannheimer Swartling

"Vi vill driva på utvecklingen inom hållbarhet"

Mannheimer Swartling har integrerat hållbarhetsfrågor i sin affärsjuridiska rådgivning som svar på klienternas allt större efterfrågan. "Genom att inkorporera hållbarhetsaspekter i vår juridiska rådgivning kan vi erbjuda våra klienter en mer heltäckande rådgivning" säger byråns första hållbarhetschef Emma Ihre till Realtid. 

Inom finanssektorn får hållbarhet en allt mer central roll. Nya regelverk om hållbarhetsrapportering, initiativ från privata aktörer, nya verktyg och tuffare krav att öka transparensen från kapitalägare, politiker och det civila samhället snabbar på utvecklingen. 

På advokatbyrån Mannheimer Swartling såg man en tydlig trend i att allt fler klienter efterfrågade rådgivning även i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsområdet, som ingår i verksamhetsgruppen “Corporate Sustainability and Risk Management” är en av de verksamhetsgrupper inom byrån som idag har högst tillväxt. För att tillgodose det ökade behovet rekryterades Emma Ihre från Finansdepartementet, där hon arbetade under finansmarknadsminister Peter Norman och var ansvarig för hållbart företagande, till tjänsten som byråns första hållbarhetschef. 

Hur reagerade du när Jan Dernestam, Managing Partner, erbjöd dig tjänsten?

– Jag trivdes mycket bra på Finansdepartementet, så jag hade ingen tanke på att byta tjänst. Men, jag har lärt mig att man alltid ska vara öppen, så jag gick med på att träffa Jan Dernestam och några andra delägare för att höra mer. Min tanke var egentligen att bidra med idéer och tankar och att se om jag kunde sätta dem i kontakt med någon annan person som skulle passa för uppdraget, så jag var jag väldigt rak och tydlig med vad jag ansåg att byrån gjorde bra och vad de kunde förbättra i sitt arbete kopplat till hållbarhet.

 Vad fick dig slutligen att tacka ja till tjänsten?

– Som Nordens största advokatbyrå, ville Mannheimer Swartling vara med och driva på utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Det var tydligt att det fanns en genuin vilja från delägarna att byrån skulle fokusera mer på hållbarhetsfrågor. När jag märkte att det fanns ett brett stöd bland delägarna och jag dessutom insåg att hållbarhet var ett högt prioriterat område bland byråns klienter började det klia i fingrarna. Det här var en utmaning som jag ville hoppa på. 

Vad innebär hållbarhet för dig?

– Hållbarhet handlar om att tänka och agera bredare och mer långsiktigt när det gäller lönsamhet. Från att ha varit en icke-fråga för näringslivet till att handla om etik har hållbarhet kommit att handla om hantering av risker och nya affärsmöjligheter. Hållbarhet är en fråga som engagerarar personer i alla positioner och branscher inom näringslivet. 

Emma Ihre arbetar idag cirka 80 procent av sin tid mot klienter och 20 procent med byråns interna hållbarhetsarbete. 

– Hållbarhet är idag en del av företags affärsverksamhet. Vår målsättning är därför att integrera hållbarhetsfrågor, som till exempel antikorruption och mänskliga rättigheter, i den affärsjuridiska rådgivningen på ett ännu bättre sätt; i avtal, i bolagsstyrningen, i styrelsearbetet och när vi hjälper klienter med bolagsförvärv för att ta några exempel. Genom att inkorporera hållbarhetsaspekter i vår juridiska rådgivning kan vi erbjuda våra klienter en mer heltäckande rådgivning, eftersom vi hjälper dem att förutse vilka risker som finns och hur riskerna kan hanteras på bästa sätt. 

Emma Ihre upplever att de flesta företagsledare i Sverige är genuint intresserade och engagerade av hållbarhet och att det inte endast är en pr-fråga. 

– Att agera ansvarsfullt och hållbart är att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. 

För Emma Ihre är det resultatet som räknas och inte varför någon gör gott. 

– Jag tycker att vi måste ge mer erkännande till företag och företagsledare som faktiskt når hållbara resultat istället för att fokusera på syftet. Det spelar ingen större roll om de är genuint goda människor eller om de bara vill bidra till bättre pr och högre långsiktig lönsamhet när resultatet är detsamma. Man bör även vara medveten om att de bolag som gör mest i fråga om hållbarhet, till exempel Ikea, Hennes & Mauritz och Electrolux, också är de som granskas hårdast, vilket kan tyckas som en paradox. 

Hur ser ert interna hållbarhetsarbete ut?

– Vi måste och vi vill leva som vi lär! Som Nordens största advokatbyrå konfronteras vi av diverse risker, precis som alla andra, och då måste vi ta ansvar för detta. Vi har därför upprättat en uppförandekod, ett whistleblower-system och vi arbetar hårt för bättre mångfald i organisationen. Vi är övertygade om att en heterogen personalsammansättning avseende bakgrund och erfarenheter bidrar positivt till affärerna och gör oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. För att uppnå mångfald har vi tagit initiativ till att bjuda in skolor i utsatta områden till oss för att berätta om vårt yrke. Vi har också startat ett mentorskapsprogram för juriststudenter och har en intern mångfaldsgrupp. Vi har även deltagit i att utforma riktlinjer för hur mänskliga rättigheter ska inkorporeras i juridisk rådgivning, ett projekt som Advokatsamfundet tog initiativ till. När det gäller vårt miljöarbete uppmuntrar vi till exempel  våra medarbetare att ta tåget istället för flyget, vi köper in mat med kort hållbarhetsdatum till vår restaurang och vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer. Att bry sig om hållbarhet är ett sätt för oss att dra till oss de bästa medarbetarna och att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. 

I det framtida hållbarhetsarbetet hoppas Emma Ihre kunna samarbeta mer med andra advokatbyråer såväl i Sverige som internationellt. 

– Det finns så många utmaningar och möjligheter att vi måste arbeta tillsammans för att nå bästa resultat. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons