Annons

Annons

Tessin_534.png

Grundarna av Tessin

"Vi vill bli ett Avanza för fastighetsinvesteringar"

Crowdfundingplattformen Tessin har snabbt blivit en av Europas största crowdfundingplattformar inriktad mot fastigheter. "Nästa år planerar vi att lansera konceptet i Finland. Sedan står resten av Norden på tur" säger Jonas Björkman, som är en av grundarna, till Realtid. 

Sedan starten 2014 har 31.193 användare investerat nästan 700 miljoner kronor via plattformen i 58 olika fastighetsbolag; allt från kontor till hyresrätter och industrilokaler. Sedan 2016 har omsättningen fördubblats. Nu siktar bolaget på att förmedla totalt en halv miljard kronor i år och det dubbla året efter.   

– Vi vill bli ett Avanza för fastighetsinvesteringar, säger Jonas Björkman, tidigare managementkonsult och en av grundarna till Tessin. 

Hur kom ni på affärsidén?

– Jag arbetade tidigare med kapitalanskaffning och noterade under 2012-2013 att många fastighetsbolag fick svårare att finansiera sina projekt då bankerna började skärpa sin kreditgivning. Behovet av alternativ finansiering var därmed stort och tillsammans med de två andra grundarna, Erik Nordin (tidigare advokat) och Niels Bosma (många års erfarenhet i IT-branschen) insåg vi att crowdfunding skulle vara en fantastisk lösning.

Vad är nyckeln till er framgång?

– Ett dedikerat team kombinerat med en smart lösning. Vi har hittat en nisch på marknaden genom att underlätta för småsparare och professionella aktörer att investera i fastighetsprojekt, vilket naturligtvis även är attraktiv för fastighetsbolagen. 

Enligt Jonas Björkman har affärsidén revolutionerat hela fastighetsbranschen.

– Det har alltid investerats i fastighetsprojekt. Skillnaden nu är att branschen har öppnats upp för mindre investerare. Fastighetsbranschen går generellt sett väldigt starkt i Sverige, vilket har att göra med att ekonomin går bra. 

Jonas Björkman hymlar inte med att man har stora ambitioner. 

– Nästa år planerar vi att lansera konceptet i Finland. Sedan står resten av Norden på tur. I England och USA har man kommit betydligt längre med liknande crowdfundingplattformar än vad man har gjort i Norden. Bara i England har det via dessa plattformar investerats 10-tals miljarder kronor, så det finns god potential för oss i Norden. Än är vi bara i början!

Vill ni växa organiskt eller genom förvärv?

– Vi vill växa exponentiellt! Vi rustar för en ny riskkapitalrunda under hösten i syfte att skala upp verksamheten. Många investerare har visat intresse, men det är inte helt klart vilka dessa blir. Vi hoppas på att stänga finansieringsrundan innan jul. Förvärv är inte aktuellt för oss. 

Vilka är era främsta konkurrenter?

– Det är främst traditionella rådgivningsföretag inom fastighetssektorn som till exempel Catella och JLL. Vi konkurrerar även med bankerna, men de ser inte oss som konkurrenter än. Men tids nog kommer vi att springa om dem då vi är betydligt snabbare och mer datadrivna. Även om vi konkurrerar på vissa områden har vi ett mycket gott samarbete, eftersom vi kan täcka finansiering som de inte kan erbjuda. 

Vilka konsulttjänster köper ni?

– Vi köper tjänster från pr-byråer liksom från revisions- och juristbyåer. Dock försöker vi att göra så mycket som möjligt inhouse, men tar in konsulttjänster i mer komplicerade uppdrag när vi behöver stärka upp kompetensen. Det gäller till exempel frågor om juridiken i vissa finansieringslösningar. Vi tycker det är viktigt att inte bli utlämnade åt någon konsult utan vill sköta så mycket som möjligt själva, eftersom vi vet vad vi vill ha och vart vi vill.

Anser du att konsultbyråerna är tillräckligt proaktiva?

– Ja, det tycker jag. Vi har dock ofta en klar uppfattning om vad vi vill och eftersom vi är en startup som växer kraftigt är vi inte så mottagliga för ytterligare idéer.
 
Hur mycket lägger ni på konsulttjänster varje år?

– Det beror givetvis på vad man menar med konsulttjänster, men om man räknar in alla olika typer av konsulter hamnar det inte på mer än 10-15 procent av vår totala konstnadsmassa.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons