Anna Johnson, vd för Grant Thornton, leder sina medarbetare med en holistisk syn.
Revision

"Vi vill bidra till det lokala näringslivet" 

"Vi har sedan tidigare öppnat upp våra kontor för kunderna, de kan ha styrelsemöten, aktiviteter och använda våra ytor som arbetsplatser. Jag tror mycket på att vi samverkar mer och  gemensamt utvecklar affärer och relationer". Det säger Grant Thorntons vd Anna Johnson till Realtid. 

Uppdaterad 2018-02-08
Publicerad 2018-02-08

Grant Thorntons vd Anna Johnson kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Grant Thornton utsågs till Sveriges Bästa Arbetsgivare i Universums årliga undersökning, där medarbetare själva rankar sina arbetsgivare. Grant Thornton har haft högst betyg av revisions- och konsultföretagen fem år i rad, men i år toppar vi alltså hela undersökningen, oavsett bransch. Att vara Sveriges bästa arbetsgivare är ett uttalat mål i vår affärsplan och vi tror starkt på att varumärket börjar inifrån - med nöjda medarbetare kan vi skapa det bästa kunderbjudandet. 

– Vi växer inom alla områden. Efterfrågan på rådgivningstjänster är stor, och särskilt då i kombination med digitala lösningar. Vår digitala kundportal används nu av fler än 14.000 unika kunder.

– Vi storsatsade under Almedalsveckan 2017, där vi tillsammans med partners som till exempel Företagarna, genomförde Nationella Entreprenörsdagen. En höjdpunkt var att Mikael Damberg var på plats hos oss och diskuterade hur Sverige ska bli världens bästa entreprenörsland. Vi fortsätter att lyfta entreprenörerna och deras utmaningar även under Almedalen 2018. Det är ett viktigt samhällsengagemang för oss där vi ser att politiken och näringslivet måste samverka för att vi ska komma framåt. 

– Jämställdheten har självklart fortsatt att vara i fokus. Vi toppade branschtidningen Balans jämställdhetsranking, vi är jämställda i chefskapet överlag på företaget men vill jobba för att ännu fler kvinnor blir delägare. Även om vi har högst andel kvinnor som delägare i branschen räcker det inte för oss. Hur kan vi som bolag ta vårt samhällsansvar här?

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– Det är fortsatt en utmaning för oss, och för branschen i stort, att attrahera seniora medarbetare. Att vara en bra arbetsplats är en verklig attraktionskraft för oss och vi måste utveckla oss ännu mer som en hållbar arbetsplats i alla led. 

– Varje dag och varje beslut handlar om att ta nästa steg för att anpassa oss till omvärldens snabba förändringstakt. Det handlar till exempel om digitalisering, hållbarhet och så vidare. Vi har sedan tidigare öppnat upp våra kontor för kunderna, de kan ha styrelsemöten, aktiviteter och använda våra ytor som arbetsplatser. I Stockholm har vi ingått ett spännande samarbete med Epicenter, där våra medarbetare kan sitta i deras lokaler och jobba eller ha möten. Jag tror mycket på att detta är framtiden, att vi samverkar mer och därmed lär oss av varandra och gemensamt utvecklar affärer, relationer och att vi jobbar mer tillsammans.

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Kunderna efterfrågar helt klart mer av att vi ser helheten men också mer rådgivning. Vår kundnöjdhetsundersökning visar tydligt att dagens kunder har högre krav när det gäller att bygga relationer, kommunicera och vara proaktiva. Kunderna efterfrågar i mycket större utsträckning idag - eller tar rättare sagt för givet - att vi jobbar hållbart. För våra kunder innebär det att vi är ansvarfulla rådgivare som har hållbara arbetsplatser för våra medarbetare. Without quality we are nothing!

– Vi upplever också att kunderna vill att vi har god kunskap om marknaden och branschen men också att vi visar engagemang och lär känna dem och deras bolag. Vikten av att vi som rådgivare delger våra insikter men också vågar utmana dem i deras mål och utmaningar.  Det ser vi inte minst när vi är ute i landet och möter Sveriges gasellföretag. Som långvarig partner till Dagens industris Gasell är vi med och skapar tillväxt och ser vad de här snabbväxande bolagen efterfrågar. De behöver en professionell partner vid sin sida i den snabba tillväxten. Men kunderna vill också att vi hjälper dem bygga nätverk och skapa forum för dem att komma i kontakt med andra tillväxtbolag. Det gör vi till exempel genom våra seminarier. 

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Att grunda sin affär på ett tydligt syfte, ett bolag idag måste visa hur erbjudandet bidrar till både affärs- som samhällsnytta. Det gäller inte minst oss själva. Ger vi rätt råd utifrån ett syfte växer också bolagen. Hur kan vi till exempel bidra till minskad penningtvätt? Hur kan de risker vi upptäcker vid en revision förhindra att affärsmodeller slås sönder? 

Vad händer hos er under 2018?

– Jag tror att vi – och framförallt våra kunder – kommer präglas mycket av att det är valår. Under valåret 2018 hoppas jag verkligen - och tycker mig redan även se - att entreprenörsfrågorna får ta plats i debatten! Vi ser ju på världen som våra kunder ser den och det är många frågor som berör dem; till exempel skatter, kompetensförsörjning, finansiering. Dessa ämnen kommer vi att fortsätta driva på våra mötesplatser och inte minst, när vi arrangerar Entreprenörsdagen. Även regeringens förslag om vinstbegränsning i välfärden kommer att påverka näringslivet.

– En viktig ledstjärna för oss är vårt syfte och vår vision – att verka för ett välmående näringsliv. Vi ska fortsätta arbetet med att bidra till det lokala näringslivet på alla de orter där vi finns. Vi deltar i samhällsdebatten och delar vår kunskap om aktuella frågor och vi vill vara med och skapa fler växande bolag.

Platsannonser