Malin Nilsson, vd för BDO Sverige
Revision

"Vi växer inom alla affärsområden" 

Under året har revision- och rådgivningsbyrån BDO ökat sin tillväxt med 16 procent. "Vi räknar med fortsatt stark tillväxt och därmed en högre marknadsandel" säger Malin Nilsson, vd för BDO Sverige, till Realtid och tillägger att de nu tittar på att utveckla helt nya kunderbjudanden.

Publicerad 2018-01-19

Malin Nilsson, vd för BDO Sverige, kommenterar:

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Det har varit ett spännande år som har genomsyrats av vår starka tillväxt (16 procent). Vi har etablerat oss i Linköping och vårt Malmökontor har under ett år gått från noll till över 20 medarbetare. Vi växer inom samtliga affärsområden och inom skatt har vi förvärvat tullspecialisten Tullsupport vilket gör att vi nu har ett helt unikt erbjudande för import- och exportfrågor. 

Självklart är vi väldigt glada och nöjda över att vi åter igen har branschens nöjdaste kunder. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gör en årlig mätning av kundnöjdheten där vår bransch ligger högt generellt och där BDO har hamnat allra högst de senaste fem åren i rad.

Jag tillträdde som vd under hösten och har utöver ovan lagt extra fokus på frågor som vår digitala transformation, hållbarhet och jämställdhet.

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

–  Vår tillväxt, med förvärv och många nya medarbetare, ställer höga krav på att vi jobbar med bland annat våra värdeord för att behålla den fina företagskultur som vi har inom BDO. Att rekrytera och behålla kompetent personal är en annan viktig del i vår utveckling. Där spelar kommunikation, både intern och extern en viktig roll tillsammans med varumärkesstärkande aktiviteter. Omställningen till ett mer digitalt erbjudande är en utmaning som vi jobbat mycket med. Det är nya systemlösningar som ska på plats men också en organisatorisk fråga för att rusta bolaget för framtida förändringar.

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Efterfrågan på digitala verktyg ökar och vi har nu över 3.000 kunder i vår digitala lösning BDO-portalen. Fler har upptäckt att BDO kan leverera samma tjänster som de största byråerna med en väldigt hög servicenivå. Hos oss har därför efterfrågan på skatte- och affärsrådgivning ökat. Vi kan se att de kunder som köper tjänster från alla våra affärsområden är de som är mest nöjda.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

–  Branschen kommer att präglas starkt av digitalisering kommande år och vi jobbar mycket med vår transformation. Vi har ett tydligt fokus på utveckling och förbereder hela vår organisation för att vara snabba på att anpassa oss till de nya förutsättningar som digitaliseringen för med sig. Service och bemötande kommer alltid att vara viktigt för kunderna och det är vår främsta konkurrensfördel. 

Vad händer hos er under 2018? 

–  Vi räknar med fortsatt stark tillväxt och därmed en högre marknadsandel. Under hösten kommer huvudkontoret i Stockholm att flytta till större lokaler med ett mer centralt läge. Våra digitala erbjudanden kommer att utökas och vi tittar också på att utveckla helt nya kunderbjudanden. Vi utvärderar ständigt vårt utbud och anpassar det efter vad våra kunder efterfrågar.

Platsannonser