Annons

Annons

bdomalin.jpg

Malin Nilsson, vd BDO Sverige, utanför kontoret i Stockholm. Foto: Pressbild

“Vi värderar det personliga mötet högt” 

Revisionsbranschen är den bransch som toppar kundnöjdheten i Svenskt Kvalitetsindex branschundersökning. För tionde gången slår BDO sina konkurrenter. “Kundupplevelsen skapas i varje leverans och möte med kunden” säger Malin Nilsson, vd för BDO. 

Revisionsbolagen upplevs djupt engagerade i kundernas verksamhet och framgång, ger tydliga råd och användbara lösningar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex branschundersökning.

Revisionsbranschen som helhet ökar sin kundnöjdhet marginellt med 0,6 enheter jämfört med 2018 och har i år ett index på mycket höga 75,9. Det kan jämföras med försäkringsbranschen som får 64,0, myndigheter, 58,3, och banker, 54,4.

De gemensamma styrkorna för bolagen med högst kundnöjdhet är de mjukare aspekterna kopplade till image, som att måna om sina kunder, göra kundrelationen enkel och att ta samhällsansvar.

Annons

Annons

Bäst av byråerna är BDO, följt av de mindre aktörerna i gruppen ”övriga” och Mazars.  Branschsnittet för revisionsbyråer var i år 72,8. BDO får indexet 77,3, vilket är en förbättring från förra årets resultat på 76,3. 

Malin Nilsson, som är vd för BDO, förklarar framgången med lyckade rekryteringar och ett systematiskt kvalitetsarbete.

– Vi har roligt på jobbet och våra kunder gillar oss för att vi har hög kompetens, ger bra service och är enkla att jobba med.

Hur skapar ni en bra kundupplevelse?
– Våra medarbetare har ett högt engagemang i varje uppdrag och kundupplevelsen skapas i varje leverans och möte med kunden. Vi ser också till att hela tiden ha kunden i fokus när vi utvecklar verksamheten. Det kan tyckas självklart, men faktum är att det lätt tappas bort i en värld där teknikutvecklingen går allt snabbare. Vi startar alltid våra utvecklingsprojekt utifrån kunden och erbjudandet innan vi tittar på den tekniska lösningen.

Vad skiljer er från era konkurrenter?
 – Jag tror att man som kund hos oss känner sig prioriterad. Våra kunder uppskattar att vi är en fullservicebyrå som jobbar kundcentrerat och hänger med i de förändringar som bransch och näringsliv står inför.

EY och Deloitte fick båda lägre index än branschsnittet; 72,3 respektive 66,1.

–  Alla undersökningar, interna och externa, är viktiga och ger olika perspektiv. Vår målsättning är inte att nå vissa procentenheter i en specifik undersökning, utan vi ser till en sammantagen bild. Allt bidrar till att utveckla uppdragen för våra klienter och att attrahera rätt medarbetare. Här är vi starka, säger Christer Ahlgren, presskontakt på Deloitte.

Vidare visar undersökningen att revisionsbyråer måste bli bättre på att hjälpa kunderna ta sig över tröskeln och säkerställa att de faktiskt tar de råd och rekommendationer som de har fått vidare till handling. Revisionsbyråerna behöver även bli bättre på att bidra med konkreta effektiviserings- och förbättringsmöjligheter.

Hur arbetar ni med att hjälpa kunden komma över tröskeln och verkligen implementera era råd?
– Genom hög närvaro hos kunden. Vi värderar det personliga mötet högt och våra kunder ska alltid känna sig välkomna med frågor. Som rådgivare är vi lättillgängliga och underlättar för att kunden ska följa våra råd redan i vår gemensamma planering, säger Malin Nilsson. 

Ranking:

1. BDO: 77,3

2. Övriga 74,9

3. Mazars: 74,7

4. Grant Thornton, 74,3

5. KPMG: 74,3

6. PWC: 73,4

7. EY: 72,3

8. Deloitte: 66,1

Branschsnitt: 72,8

Mer från undersökningen:
  • Närmare 5 av 10 kunder anger att deras revisionsbolag är mycket djupt engagerade i deras verksamhet.
  • Hälften av kunderna uppger att deras revisionsbolag ger mycket tydliga råd och användbara lösningar.
  • 3 av 10 uppger att deras revisionsbolag i mycket stor utsträckning ger förslag på effektiviserings- och förbättringsmöjligheter.
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons