FinansNyhet

 ”Vi vänder på hela affärsmodellen”

Magnus Stein, Anders Perméus och Johan Wiberg
Publicerad

Avtal24 har arbetat hårt sedan starten 2004 med att få marknadens förtroende för företagets digitala tjänster. I grunden ligger en stark övertygelse om att juridiken måste göras mer tillgänglig för privatpersoner och företag. "Det bästa som kan hända oss nu är att vi får en stark konkurrent som kan driva på en beteendeförändring på marknaden" säger Magnus Stein, som är en av grundarna, till Realtid.

Miriam Istner-Byman

Juristbranschen är en bransch i snabb förändring. En av huvudfrågorna för många byråer är hur de ska hantera digitaliseringen.

I Konkurrensverkets rapport "Disruptiv digitalisering inom  marknaden för juridiska tjänster" delas digitaliseringen av juridiken in i tre faser. I den första fasen görs moderna arbetsverktyg och tidigare analog information såsom mallar tillgängliga elektroniskt. I nästa fas automatiseras skapandet av dokument, vilket innebär att en större del av juristens arbete digitaliseras. Den digitala automationen befinner sig för närvarande i en tillväxtfas. I det tredje steget introduceras så kallad Artificiell Intelligens (AI), det vill säga teknik som även analyserar och ger rekommendationer. Den tredje fasen har under 2017 nått experimentstadiet hos de större svenska byråerna.

Ett företag som presenteras i rapporten är juristbyrån Avtal24 som har utvecklat standardiserade avtalsverktyg.

Annons

– I min familj och vänskapskrets finns det många jurister och när de beskrev juristbranschen förstod jag att trösklarna är höga för mindre bolag och privatpersoner att anlita juridisk expertis. Mätningar visar att det endast är 20 procent av alla aktörer som har behov av juridisk kompetens som faktiskt anlitar en jurist. Det är ett problem! Det finns ett stort behov av att anlita juridisk kompetens, inte bara när tvisten har blossat upp utan även i förebyggande syfte. Det här ville vi göra någonting åt.

Idén till Avtal24 väcktes när Magnus Stein arbetade med produktutveckling på en bank.

– Jag hade gått runt med slips de senaste tolv åren när jag insåg att alla bankjurister hade försvunnit till följd av finanskrisen. Det fanns ett stort tomrum att fylla, eftersom det var så tydligt att det behövdes juridisk kompetens i affärerna med kunderna.

Annons

Magnus Stein kom i kontakt med Anders Perméus, som är advokat, specialiserad inom it-rätt. Tillsammans med Magnus Steins dåvarande svåger Johan Wiberg började de diskutera möjligheterna att standardisera och digitalisera juridiken, så att arbetet kunde utföras av andra än jurister. Tillsammans grundade de Avtal24 2004 som Magnus Stein beskriver som “en blandning av ett juridik- och it-företag”.

– Under de första åren satsade vi våra månadsbesparingar på att anlita externa konsulter som byggde upp företagets digitala verktyg. Det var inte förrän vi fick vår första investering på Draknästet som jag vågade satsa helhjärtat på idén.

Genom medverkan i SVT-produktionen Draknästet 2010 fick Magnus Stein, Anders Perméus och Johan Wiberg kontakt med finansmannen Sven Hagströmer och entreprenören Rickard Båge (Insplanet och Mediaplanet International), som båda valde att investera i verksamheten.

Annons

– Det var svårt att hitta investerare i början. Juristbranschen är en traditionell bransch och det tar tid att förändra folks mindsets. Ofta stötte vi på patrull när potentiella investerare rådfrågade sina jurister om huruvida de skulle investera i oss.

Två år efter Draknästet tog man in 10 miljoner kronor från Industrifonden med flera. Sammanlagt har bolaget tagit in cirka 50 miljoner kronor och det mesta har spenderats på att utveckla det digitala verktyget.

Idén var att tillgängliggöra juridiken genom en digitaliserad tjänst. Bland det första som digitaliserades var äktenskapsförord.

– Det som är enkelt när det kommer till att bygga en digital tjänst för juridik är att juridik är regler och kod, så att bygga en smart AI-lösning för juridiska tjänster är inte svårt. Utmaningen är att göra det på ett sådant sätt att en icke skolad jurist förstå det. För att fånga slutkunden måste man snabbt fånga intresset och presentera en lösning, risker och alternativ. Därefter kan man fråga efter formalia. Vi vänder på hela affärsmodellen. För att åstadkomma det här har vi arbetat mycket med hur vi kommunicerar. Istället för att hänvisa till juridiska termer måste vi förklara dem. Jag är övertygad om att de tre grundpelarna för att lyckas är bra teknologi, ett kundbemötande i världsklass och en väl fungerande partnerskapsstruktur.

Förutom att rikta in sig mot privatpersoner och mindre bolag har Avtal24 via sin tyska närvaro också arbetat mot det så kallade enterprise-segmentet, främst med contract automation, vilket riktar sig mot stora och medelstora bolag med egna bolagsjurister, men som köper in mycket advokathjälp och vill kunna sänka sina kostnader för juridiska tjänster, korta ned ledtiderna och öka kontrollen. Man vill erbjuda en plattform så att juristerna kan ta fram avtal, icke-jurister kan skapa utkast och advokater bara behöver användas i enskilda fall.

Avtal24 samarbetar i Sverige med en rad tunga aktörer som SEB, Avanza och Länsförsäkringar. Målet är att vara en samarbetspartner till samtliga banker och till fler försäkringsbolag.

Avtal24 licensierar även sin teknikplattform, som kan anpassas till olika språk. Hittills har detta gjorts i Tyskland, Slovenien och Litauen men företaget har fått propåer från närmare 50 länder de senaste åren.

– Vi ser samma barriärer i olika länders juristbranscher; marknaden är fragmenterad, priserna upplevs som höga och oförutseende och det tar lång tid att få hjälp. Eftersom vi var tidigt ute finns det en stor efterfrågan på vår kunskap och it-struktur. Det gör att efterfrågan på vår licensverksamhet växer.

Tror du att all slags juridik kan digitaliseras?

– Ja, jag är övertygad om att all kunskap över huvud taget kan digitaliseras. Det här betyder inte att experten kommer att försvinna. Däremot kommer experten att bli en leverantör till systemet i högre utsträckning än idag. Jag tror även att virtuella assistenter kan komma att bli rådgivare till lagstiftaren. Jag tror dock inte att den mänskliga interaktionen helt kommer att försvinna. Det kommer alltid finnas ett behov av att prata med en människa emellanåt. Den stora utmaningen idag ligger i hur all kunskap ska distribueras, eftersom vi är rätt låsta vid tekniken. Jag tror att det här kommer att ändras fort.

Är det en positiv utveckling?

– Ja, på många sätt är det en positiv utveckling. I och med att allt mer digitaliseras ökar även tillförlitligheten och regelefterlevnaden. Det är svårare för tekniken att göra fel än vad det är för en människa som ska hantera en mycket stor mängd material. Däremot är teknik också fri från fördomar och diskriminering.

För några år sedan såg Magnus Stein att flera aktörer med samma affärsidé som Avtal24 startades i både Sverige och Europa. Men, flera har gått omkull. Därför efterfrågar Magnus Stein fler initiativ från branschen när det kommer till att stötta nystartade företag som vill revolutionera branschen.

– Vår idé tog tio år att förverkliga. Det beror till stor del på att juristbranschen är en förtroendebransch. Det tar tid att bygga förtroende. Vi räknar att gå med vinst i år. Det bästa som kan hända oss nu är att vi får en stark konkurrent som kan driva på en beteendeförändring på marknaden.

Annons