Annons

Annons

catenapaulsson.png

Nicklas Paulsson om kursraset i Catena Media.

”Vi tror ändå på bolaget”

Efter Catena Medias kraftiga aktieras under gårdagen sitter storägaren Investmentbolaget Öresunds vd Nicklas Paulsson ändå lugnt i båten. ”På sikt kommer man återhämta sig”, säger han.

I går var det en mörk dag för Catena Media som föll 18 procent på börsen och därmed har tappat 57 procent av sitt börsvärde sedan årsskiftet. 

Raset kom efter delårsrapporten som visade att Catena medias ebitda-resultat landade på 9,4 miljoner euro för det andra kvartalet, att jämföra med analytikernas förhandstips som enligt Bloomberg News låg på 11,3 miljoner.

Investment AB Öresund är fjärde största ägare i Catena Media, enligt bolagets hemsida.

Annons

Annons

Investmentbolaget Öresunds vd Nicklas Paulsson kommenterar gårdagens ras:

– Det har varit så här några kvartal och det tycker vi är tråkigt. Vi är långsiktiga i bolaget och äger 8,2 procent. Vi är positiva till bolaget på sikt och de initiativ som man gör i USA som vi tror kommer att bära frukt på lång sikt, säger han.

Nicklas Paulsson hänvisar till att Catena Media har gjort ”ganska mycket förvärv historiskt och nu fokuserar man mer på den organiska tillväxten”. Bolaget har även nyligen startat  verksamhet i USA som enligt Nicklas Paulsson tagit fart ”ganska bra”.

– Den amerikanska marknaden växer ganska bra. På sikt kommer man återhämta sig. Det är ett antal kvartal som varit tuffa drivet av olika compliance-grejor, säger Nicklas Paulsson och menar att Öresund ändå tror på bolaget och stödjer de åtgärder som ledningen gör.

Investmentbolaget har även styrelserepresentation i Catena Media och är därmed engagerade i bolaget.

Ni är inte oroliga med andra ord?
– Man kan aldrig vara helt komfortabel. Det har varit ett antal utmanande kvartal och man har gjort mycket förvärv. Vi tror att bolaget gör rätt åtgärder men det har varit en tuff resa. Vi är mer komfortabla i och med att vi sitter i styrelsen än om vi inte skulle ha gjort det.

Under tisdagsmorgonen flaggade Öresund en avyttring i Svolder om 4 994 B-aktier. Öresund äger därefter 3 834 298 B-aktier motsvarande 14,98 procent av kapitalet och 10,42 procent av rösterna i Svolder.

– Det är egentligen konstigare än så att vi har varit största ägaren kapitalmässigt men inte röstmässigt i bolaget och den har gått väldigt starkt. Vi har därför tyckt att vi har haft lite för stor vikt i portföljen och har därför avyttrat lite grand och klev ner under 15 procent av kapitalet. 

Öresund gjorde det samma med Fagebe-innehavet i fjol och i våras.

Öresunds största innehav är Fabege, Bilia och Svolder. Fabege står för 13,7 procent av portföljen, Bilia står för 12,4 procent av portföljen medan Svolder per den 31 juli stod för 8,5 procent av portföljen.

Catena Media stod för 4,9 procent av portföljen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons