Noteringsmässigt har 2017 varit ett bra år för Nordic Growth Market, konstaterar småbolagsbörsens och handelsplatsens vd Roger Peleback.
Finans

”Vi står på investerarnas sida”

Högtryck för nya noteringar, en ny marknad som leverantör av handelssystem och en fortsatt geografisk expansion. Roger Peleback, vd för Nordic Growth Market, har många skäl att se ljust på framtiden.

Uppdaterad 2017-10-25
Publicerad 2017-10-25

Det är en påtagligt nöjd Roger Peleback som tar emot Realtid på NGM:s huvudkontor i en av Hötorgsskraporna i Stockholm. 

– Nuläget för NGM är väldigt spännande. Vi fortsätter expandera geografiskt, utvecklar våra produkter ytterligare men har också tagit ett viktigt nytt steg som leverantör av handelssystem, säger han.

Det Roger Peleback syftar på med det senare är affären i juni i år då Aktietorget valde att byta från Nasdaqs handelssystem till NGM:s handelssystem Elasticia som använts av NGM sedan hösten 2010.

– Vårt handelssystem har sedan det lanserades visat sig vara enormt robust och tillförlitligt, och vi har introducerat innovationer i systemet som idag har blivit praxis på marknaden. Att en annan marknadsoperatör väljer vårt handelssystem visar att det vi levererar är av yttersta kvalitet, säger Roger Peleback.

I samband med att affären annonserades konstaterade Aktietorgets vd Peter Gönczi att skiftet till ett nytt handelssystem kommer att göra det lättare att genomföra förändringar som svarar mot marknadens behov och att acceptera handel i flera nordiska valutor. Roger Peleback hoppas förstås att ordern från Aktietorget ska locka fler marknadsoperatörer att välja Elasticia som handelssystem.

– Vi har redan pågående diskussioner med aktörer på flera europeiska och utomeuropeiska marknader. Konkurrensmässigt tävlar vi mot Nasdaq och flera andra internationella aktörer men jag är säker på att vårt system kan bevisa sina fördelar och att vi som leverantör är tydliga med att sätta kundnyttan i fokus.

Bra år för noteringar

Noteringsmässigt har 2017 varit ett bra år för NGM. Per den sista juli hade 17 nya bolag noterats, och Roger Peleback tror att ytterligare ett tiotal bolag kan komma att noteras innan året är slut. Vid årsskiftet 2015-2016 var 27 bolag noterade på NGM och det förväntas alltså ha ökat till nära 70 bolag innan året är slut. En intressant trend är att allt fler utländska bolag är intresserade av att bli noterade i Sverige.

– De bolag som noteras är ofta i ganska tidig fas och har ett lägre börsvärde. I Sverige finns det ett stort intresse för att placera i den här typen av bolag, både hos institutioner och privata placerare, och det gör att vi har ett ekosystem som är extra gynnsamt för den här typen av utländska bolag. Här hittar de media, analytiker, investerare och liknande bolag på börsen. Det finns inte på samma sätt i resten av Europa just nu, säger han.

En annan hörnsten i NGM:s strategi är den geografiska expansionen. Förutom i Sverige erbjuder NGM handel i derivatinstrument i Finland, Norge och Danmark, och i november öppnas också möjligheten att notera aktier på NGM:s listor i Finland. I september meddelade NGM också att man tecknat ett avtal om att bli en av de större ägarna i det finska bolaget Privanet.

– Det är ett bolag med ett 50-tal anställda som hjälper bolag med rådgivning och kapitalanskaffning, och som även erbjuder en plattform för crowdfunding. De har också en andrahandsmarknad för ännu ej börsnoterade bolag. Privanet har varit väldigt expansiva och framgångsrika, och det vi hoppas är naturligtvis att NGM ska bli förstahandsvalet när de här bolagen väl går vidare till en notering. Det är en strategisk investering för NGM som vi hoppas ska hjälpa oss att nå målet om att notera ungefär tio bolag per år i Finland, säger Roger Peleback.

Starkt stöd från tysk ägare

Sedan 2008 ägs NGM av tyska Börse Stuttgart, som är en av Europas ledande börser inom flera segment. Det är en ägare som enligt Roger Peleback ger NGM både ett starkt stöd och internationell status.

– Det är ett samarbete som båda kan dra nytta av. Våra kunder får en ingång till den tyska marknaden samtidigt som tyska investerare får bättre tillgång till Nordiska tillväxtbolag.

Att ha en tysk ägare kan också visa sig vara viktigt mot bakgrund av det brittiska beslutet att lämna den europeiska unionen, vilket öppnat dörren för andra europeiska städer att ta över rollen från London som finansiell världsmetropol. Roger Peleback är dock försiktig med att dra för stora växlar på den utvecklingen.

– Man kan förvisso konstatera att ett antal finansiella aktörer redan valt att flytta ut verksamhet från London. Men det är ju fortfarande väldigt oklart hur det brittiska utträdet kommer att se ut och vad det kommer att ha för villkor. Jag tror att London kommer att ha en fortsatt stark ställning som finanscentrum, även med ett Storbritannien som står utanför EU.

NGM fick sitt börstillstånd 2003, vilket innebar en milstolpe eftersom det svenska börsmonopolet bröts. Visionen hos bolagets grundare blev därmed verklighet: att erbjuda en börs med fokus på kunderna. 

– Med facit i hand har vår närvaro haft positiva effekter på marknaden eftersom bolag som vill notera sig har två auktoriserade börser att välja mellan. Detsamma gäller banker, både svenska som utländska, som vill notera värdepapper. Kunderna får bättre och bättre tjänster och har idag fått tusentals produkter att handla med. 

Delar med sig av intäkterna

Enligt Roger Peleback är NGM:s historiska fokus kundnytta och innovation, ett mantra som gäller även idag. Det präglar organisationen och sättet att arbeta, och har bland annat lett till att NGM som hittills enda börs i världen delar med sig av intäkterna till de noterade bolagen. 

– Hos oss får alla bolag ta del av den handelsintäkt som genereras när deras aktie handlas på börsen, vanligtvis går den intäkten direkt till handelsplatsen. Att dela intäkter med våra bolag är ett led i vårt arbete med att öka värdet av en börsnotering och ge växande bolag stöd och möjlighet att växa snabbare. Vi vill vara mer än en börs för bolagen, vi vill vara en partner som hjälper dem framåt, säger Roger Peleback.

Intäktsdelningen innebär att 25 procent av handelsintäkterna ges som kickback till bolagen varje månad. Delningen gäller alla bolag, oavsett om de är listade på Nordic MTF eller på den reglerade marknaden NGM Equity.

– För vissa innebär detta en sänkning av den löpande kostnaden för att vara noterad eller listad medan det för andra blir en intäkt som med marginal överstiger noteringskostnaden. Oavsett så får alla bolag en intäkt som de inte har haft tidigare och som de kan använda till att utveckla sin verksamhet ytterligare.

Precis som i stort sett alla andra företag har NGM påverkats starkt av digitaliseringstrenden, men Roger Peleback tror ändå att den stora förändringen ligger framför honom.

– Jag tror att det kommer att hända betydligt mer under de kommande 5-10 åren än vad som har hänt hittills på det områden. Men för oss är det viktiga att digitaliseringen används på ett sådant sätt att den kommer våra kunder till nytta. Vi vill ha transparens, vi vill att alla som handlar med aktier ska kunna göra det på samma villkor och med samma effektivitet, oavsett om man är en institution eller en privatperson. Vi vill helt enkelt vara de som står på investerarnas sida, säger han.

Som börs är NGM också ett nav för många olika målgrupper och kontakter med ett brett nätverk, både i Sverige och internationellt. 

– Det gör det möjligt för oss att vägleda våra kunder rätt oavsett om det gäller corporate finance-rådgivare, juridiska frågor, investor relations eller kontakter mellan emittenter, banker och market makers. Vårt breda nätverk är en av våra största styrkor, det värnar vi om varje dag.

Erik Aronsson

Platsannonser