Annons

Annons

jan-svensson-lat.jpg

Latours vd Jan Svensson

”Vi står inför en avmattning”

Latours vd Jan Svensson presenterar ännu ett rekordkvartal för investmentbolagets industrirörelse, samtidigt ser han tydligt att ”vi står inför en avmattning”.

Latour presenterar i dag delårsrapport för januari-juni 2019. Av rapporten framgår det att substansvärdet ökade med 30,3 procent, jämfört med ingången på året, till 127 kronor per aktie. Detta kan jämföras med SIXRX som ökade med 20,7 procent. Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 125 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 24,6 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

Industrirörelsen presenterade starka siffror under både andra kvartalet och under halvårsperioden.

Annons

Annons

Under andra kvartalet ökade industriföretagens orderingång med 12 procent till 3 570 miljoner kronor, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade samtidigt med 18 procent till 3 512 miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 507 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 14,5 procent för kvarvarande verksamheter.

”Vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal. Vår stabila resultatutveckling gör oss trygga i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat”, skriver Jan Svensson, vd för Latour.

Ökningen var ännu större räknat under första halvåret där industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 6 897 miljoner kronor, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 21 procent till 6 652 miljoner kronor, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 919 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 13,8 procent för kvarvarande verksamheter.

”Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet”, säger Jan Svensson i vd-ordet.

Samtidigt skriver han att Latour fortsätter "med oförminskad takt" satsa på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i bolagets affärsområden.

"Vi söker dessutom konsekvent efter lämpliga bolag att addera till gruppen för att komplettera den organiska tillväxten med förvärvad sådan. Antalet nya intressanta förvärvsuppslag ökar igen efter en trög inledning på 2019. Men med det sagt är det inte givet att vi alltid hittar bolag som faktiskt passerar våra relativt snäva investeringskriterier".

Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 752 miljoner kronor jämfört med 5 614 miljoner kronor samma period i fjol och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 575 miljoner kronor. jämfört med 1 119 miljoner kronor. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 1 082 miljoner kronor.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 372 miljoner kronor för halvårsperioden, jämfört med 954 miljoner kronor samma period i fjol, vilket motsvarar 5,27 (1,50) kronor per aktie.

Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 4 613 miljoner kronor, jämfört med 5 229 miljoner kronor året innan. Detta motsvarar 5,4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 5 279 miljoner kronor.

Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 31,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 20,7 procent.

”Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den organiska tillväxten varierar precis som i de helägda bolagen vilket innebär att det är svårt att vara odelat positiv eller negativ till konjunkturutvecklingen framåt” ,skriver Jan Svensson. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons