Magnus Stein, grundare och vd på Avtal24, har vind i ryggen – kundtillväxten har legat på över 100 procent de två senaste åren.
Juridik

“Vi skapar helt nya juristtjänster”

En tredubbling av personalstyrkan inom loppet av tre år. Det är prognosen när Avtal24 i morgon torsdag lanserar en stor rekryteringskampanj.

Uppdaterad 2018-09-13
Publicerad 2018-09-12

Kundtillströmningen har mer än fördubblats de senaste två åren och inga tecken syns på avmattning.
 
I dagsläget är kundstocken uppe i 150 000. Med tanke på att en jättelik outtröttlig robot står för en stor del av arbetet finns det få gränser för hur mycket eller snabbt Avtal24 kan växa.
 
För vd Magnus Stein finns bara en bromsande faktor: Vi måste värna om vår kundnöjdhet, säger han till Realtid.
 
– Vår kundnöjdhet är extremt bra tack vare vår affärsmodell där vi samarbetar med partners. Kunden får på så sätt snabbt en förståelse för varför de behöver juridisk rådgivning och en modern lösning på deras behov.
 
Kundtillväxten sker dels genom att man tar kunder från traditionella byråer, dels genom att man faktiskt skapar efterfrågan.
 
– Majoriteten av alla kunder har inte köpt den här typen av tjänster tidigare på grund av trösklarna som har varit på marknaden. Det är lågintresseprodukter, ungefär som pensionssparande, men vi skapar intresse och en förklaring till dem, säger Magnus Stein och fortsätter:
 
– Det är också därför som vi nu måste växa så snabbt. Det är ju ett samspel; om man ska bibehålla kundnöjdheten måste man också säkerställa att man har en organisation som kan ta hand om efterfrågan. Det här är ett konstant samspel, hur mycket man kan växa och hur många kunder man kan ta in, säger Magnus Stein.
 
Planen är att anställa ett 20-tal personer till under nästa kvartal. Lyckas man kommer man att ha ökat personalstyrkan från 25 till 75 inom loppet av tre år.
 
– Vissa tjänster är helt nya; det är också det som är kul när man bygger ett nytt bolag på ett nytt sätt – då skapar man också nya tjänster som inte har funnits tidigare, säger Magnus Stein.
 
Exempelvis söker man en senior person som ska ägna sig till hundra procent åt legal design.
 
– Det handlar om att bygga juridiken på ett sätt så att folk förstår det; för det behövs en kunnig jurist som förstår hur man kommunicerar juridik på nya sätt.
 
Övriga tjänster som behöver tillsättas är bland annat affärsutvecklare, kundansvariga och kommunikatörer. Alla behöver inte ha en bakgrund som jurister.
 
– Det kan till och med vara en fördel om man inte har det, eftersom det handlar om att kunna se det ur ett mottagarperspektiv, säger Erika Gustafsson, marknadsansvarig på Avtal24.
 
Avtal24 vänder sig till både privatpersoner och företagskunder, främst mindre företag. Därtill har man ett stort antal samarbetspartners såsom storbanker, fackförbund och försäkringsbolag. Flera stora partners är på väg in, avslöjar Magnus Stein, utan att kunna ge några detaljer.
 
En kvalificerad gissning är att det rör sig om partners som kommer att bidra till det starkare erbjudande till företagskunderna som också är på väg att lanseras.
 
2016 var året då det vände för Avtal24.
 
– Det känns som att ha cyklat i en konstant uppförsbacke, men nu cyklar vi i medvind, säger Magnus Stein.
 
Han grundade företaget redan 2004 tillsammans med advokat Anders Perméus. Avtal24 ägs i dag av grundarna, statliga Industrifonden, samt ett antal riskkapitalister.
 
I den starka tillväxtfasen som Avtal24 nu är inne i behövs både kapital och kompetens. Nästa vecka offentliggörs en nyemission på runt 10 miljoner som en av flera delar i en framtida tillväxt.
 
Magnus Stein är också märkbart stolt att avslöja att Fondias grundare Marianne Saarikko Janson och Mårten Janson har gått in som delägare i bolaget.

 

Platsannonser