Jacob Lannerö, Anders Fogel, Birgitta Henriksson, Christopher Casselblad och Adrian Westman. Foto:Håkan Målbäck
Konsult

"Vi skapar den absolut starkaste partnergruppen" 

Fogel & Partners stärker teamet med en seniorrekrytering från Brunswick. Birgitta Henriksson blir ny partner tillsammans med Jacob Lannerö och Christopher Casselblad.

Publicerad 2019-11-12

Fogel & Partners har rekryterat Birgitta Henriksson från Brunswick Group som ny partner. På Brunswick har hon arbetat med strategisk kommunikationsrådgivning till ledningsgrupper och styrelser sedan 2007. 

Anders Fogel, partner och grundare av Fogel & Partners, startade Brunswick i Sverige och har därmed varit kollega med Birgitta Henriksson men även med Jacob Lannerö som nu också utses som partner på Fogel & Partners. 

– När jag startade Brunswick 2006 så var både Jacob och Birgitta två som kom in tidigt i processen. För mig är det här en fantastisk möjlighet att kunna rekrytera två av de bästa i vår bransch. Att Birgitta kommer till Fogel & Partners är en drömrekrytering. Vi skapar därmed den absolut starkaste partnergruppen inom strategisk kommunikationsrådgivning, säger Anders Fogel till Realtid.

Birgitta Henriksson som har varit 13 år på Brunswick berättar att hon har följt Fogel & Partners på avstånd under åren och att hon inte tvekade när erbjudandet kom.

– Jag har följt den här framgångsrika utvecklingen under åren och när det blev aktuellt så kändes det helt rätt.

Birgitta Henriksson har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, från investor relations, M&A och börsnoteringar till kriskommunikation och positionering. Hon är också styrelseledamot i de noterade bolagen Stillfront Group och Sdiptech. Innan Brunswick var Birgitta kommunikations- och IR-chef på Carnegie, och hon har tidigare arbetat inom corporate finance på Carnegie och Nordea. 

När hon nu kommer till Fogel & Partners har firman lämnat ett framgångsrikt 2018 bakom sig och ser ut att redovisa ännu starkare siffror för 2019.

– Året har varit bra och kommer se ännu bättre ut än 2018. Vi växer med ungefär 15 procent. Det har varit ett väldigt aktivt år och vi är väldigt nöjda, säger Anders Fogel.

Han berättar att Fogel & Partners har varit med under flertalet av de största transaktionerna i Sverige under året, bland annat börsnoteringarna av EQT, Traton och Karnov Group.

– Det har varit ett antal börsnoteringar men också ett antal uppköpssituationer som varit intressanta tillsammans med en mängd nya kunder som vi hjälper löpande med strategisk rådgivning kring kapitalmarknadskommunikation, säger Anders Fogel.

Du pratade i början av året om att det såg ut att bli en avmattning på noteringsmarknaden. Har det blivit så som du förutspådde?
– Bland de större bolagen har det varit färre noteringar, men de tre som vi varit med i har varit bland de största på börsen i år. Samtidigt är det fortfarande hög aktivitet bland småbolagen på First North.

Hur har M&A-marknaden sett ut?
– Den har varit stark, både när det gäller utköp och sammanslagningar. Vi bedömer att marknaden kommer förbli stark även nästa år.

– Baserat på firmans starka utveckling och den aktivitet som vi ser på marknaden skapar vi nu en partnergrupp som har både en bredd och expertis kring dessa frågor som kommer möjliggöra att bygga firman än starkare, säger Birgitta Henriksson.

I januari var Fogel & Partners tolv personer och när detta året är slut har firman vuxit till 17.

Jacob Lannerö som nu också blir partner började som Director på Fogel & Partners 2018, och kom från rollen som kommunikations- och public affairs-chef på hedgefondgruppen Brummer & Partners och har alltså även tidigare bland annat arbetat på Brunswick Group. 

Christopher Casselblad blir ny partner på firman från januari 2020. Nyheten kom redan i augusti i år. Christoffer Casselblad kommer närmast från en roll som kommunikationsdirektör på Billerud Korsnäs och har tidigare även arbetat på Folksam samt på Nordea bland annat med investor relations.

Hur ser expansionsplanerna ut, kommer ni bli ännu fler nu efter?
– Givet vår marknadsposition så känner vi stark tillförlit inför framtiden och jag kan se att vår tillväxt kommer att fortsätta även 2020. Vi kommer kanske vara 3-4 stycken till innan 2020 är slut.

Hur viktig är en kommunikationsrådgivares del i företagens transaktioner?
–  Kommunikationsrådgivarna har ökat i betydelse och i dag skulle jag säga att kommunikationsrådgivarna har samma status som både advokaterna och investmentbankerna. Alla tre behövs för att en affär skall komma till stånd och alla har olika uppgifter. Tillsammans i ett bra samarbete så säkerställer vi en bra transaktion för våra kunder, säger Anders Fogel.

Platsannonser