Annons

Annons

"Vi ser ut att ha några magra år framför oss"

– Vi ser ut att ha några magra år framför oss, sett till BNP-tillväxten, där fallande bostadsinvesteringar i hög grad bidrar till nedgången. Det säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Det låga inflationstrycket gör att Riksbanken väntas höja reporäntan långsammare än sin prognos. Detta gör att bostadspriserna väntas stå mer eller mindre stilla fram till 2023, enligt SBAB:s prognos.

– Regeringen och dess samarbetspartier har aviserat att de kan komma att se över både fastighetsavgiften och ränteavdragen för att dämpa vad de anser vara höga risker med hushållens bolåneskulder. Det blir en delikat balansgång hur detta ska göras utan att det i detta lägre slår mot bostadspriserna och redan fallande bostadsinvesteringar, som ytterligare skulle förvärra bostadsbristen, säger Robert Boije i en skriftlig kommentar.

Efter att tidigare ha bedömt att bostadspriserna kommer att falla svagt de närmaste åren till följd av väntade höjningar av bolåneräntorna, är SBAB:s bedömning nu istället att bostadspriserna kommer att stå mer eller mindre stilla i genomsnitt de kommande tre åren. Revideringen motiveras av att räntorna nu väntas stiga betydligt långsammare framöver.

Annons

Annons

Läs hela rapporten här >>

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons