FinansNyhet

”Vi ser tillväxt på minst 10 procent”

Publicerad

Nordax, som sedan förra året ägs av Nordic Capital och Sampo, har ambitionen att växa sin utlåningsportfölj med minst 10 procent i år. Det säger bankens kommunikationschef Andreas Frid till Realtid efter publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet.

olof swahnberg

Hur bedömer ni framtiden för era huvudprodukter?
– Vi ser goda tillväxtmöjligheter för alla våra produkter. Efterfrågan på privatlån är fortsatt god på alla våra marknader. På bolånesidan i Sverige ser vi ett stort intresse från kunder som inte passar in i storbankernas automatiserade kreditbedömningar.

Hur stor tillväxt innebär det?
– Historiskt har vi inom privatlån vuxit med åtminstone 10 procent per år, det är rimligt att vi ska ha det framöver också. De andra produkterna är lite svårare att kvantifiera tillväxtmässigt då de är nyare för oss men de ska addera ytterligare tillväxt utöver privatlånen. Vi siktar åtminstone på tvåsiffrigt för helheten (koncernen red:s anm.)

Hur blir det med investeringar, kostnader och lönsamhet under resten av året?
– Vi är inne i en fas där vi investerar för tillväxt i form av nya produkter och effektiviseringar. Lönsamheten är inte på de nivåer vi vill långsiktigt. Vi tar mycket investeringskostnader i tillväxtrelaterade initiativ och i digitaliseringar av till exempel IT-system, för att på längre sikt kunna öka effektiviteten.

Hur länge räknar ni med att investeringsfasen ska vara?

– Vi räknar med att fortsätta investera i verksamheten med en högre kostnadsbas åtminstone i år och nästa år.

Hur bedömer du kreditförluster framöver?

– Runt 2 procent under första kvartalet och det är väl en rimlig nivå att tänka sig framgent.

Ur Nordax delårsrapport för första kvartalet 2019, jämfört med första kvartalet 2018:

– Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (156)

-Räntenettot uppgick till 352 MSEK (316)

– Rörelsekostnaderna uppgick till -215 MSEK (-118).

– Kreditförlusterna uppgick till -100 MSEK (-94), motsvarande 2,2 procent (2,7) av genomsnittlig utlåning.

-Den totala utlåningen uppgick till 20,9 mdkr per 31 mars  (15,1 mdkr per 2018-12-31)

 

Annons