"Aktiviteten har varit hög under flera år, och vi ser ingen avmattning," säger Niclas Sassersson, Regionchef Företag i Sydsverige på Nordea.
M&A

"Vi ser ingen avmattning"

Den skånska och sydsvenska M&A-marknaden är fortsatt stark. Det finns gott om kluster av kapitalstarka investerare i regionen som vill köpa.

Publicerad 2020-02-24

– Aktiviteten har varit hög under flera år, och vi ser ingen avmattning, säger Niclas Sassersson, Regionchef Företag i Sydsverige på Nordea.

– Vi ser snarast en ökad aktivitet, men det kan också bero på att vi numera agerar mer på området än tidigare. Men själva marknaden är fortsatt stark.

Det finns en stor mängd aktörer som sluter sig samman i olika konstellationer med sammanlagt några hundra miljoner kronor som jagar avkastning på sitt kapital. Det finns också en hel del kapital i Sydsverige som investeras på olika sätt efter ett antal företagsuppköp, exempelvis där Canon köpte teknikföretaget Axis eller när tyska Vonovia köpte upp fastighetsbolaget Victoria Park. Det finns också flera exempel på antingen aktörer som varit med på uppgången i fastighetsbranschen och nu vill investera i andra branscher, eller de som sålt sitt bolag i en annan bransch och nu söker avkastning på att köpa fastigheter. Liksom på den danska sidan, som annars tycks ha bromsat in mer, uppges intresset var extra stort för lite mindre företag.

– Det finns en hel del olika kluster av personer som är väldigt aktiva, säger Niclas Sassersson.

– Det finns också svenska investerare som tittar på danska möjligheter och vice versa. Många har ett nordiskt fokus.

Samtidigt finns det en hel del företag i regionen där den drivande personen kommit upp i åren, men det inte finns någon tydlig plan för generationsskiftet. Det skapar i sin tur ett utbud av företag för hugade köpare.

I regionen finns också en del starka branschkluster, som life science i Lund och spelindustrin i Malmö. Efterfrågan uppges även vara stor på snabbväxande teknikbolag, inkluderande allt från hårdvara, mjukvara och tjänster som IT-konsulter. Inte minst finns det stor efterfrågan på bolag med starka kassaflöden.

– Energisektorn är väldigt attraktiv just nu, med premiumvärderingar, säger Niclas Sassersson.

I regionen ville så sent som i förra månaden AMF köpa energibolaget Öresundskraft, som kontrolleras av Helsingborgs kommun. Men kommuninvånarna sa ett rungande nej till den affären i en folkomröstning. För något år sedan utkämpades en budkamp kring det då noterade Skånska Energi, vilket Realtid skrivit flera artiklar om. Det spelet togs hem av Kraftringen, som ägs av en grupp skånska kommuner.

– Det är också väldigt attraktivt med företag som har abonnemangstjänster med återkommande intäkter i sin affärsidé, där omsättningen per kund inte är så hög.

Därtill kommer underliggande drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhet och reglering.

Efterfrågan och prisutvecklingen uppges vara god på så kallade kvalitetsbolag särskilt om de är verksamma i branscher med starka underliggande drivkrafter för tillväxt, gärna med konsolideringsmöjligheter. Däremot drabbas bolag med lägre kvalitet på vinster och kassaflöden ofta av nedjusterade värderingar och avbrutna eller utdragna försäljningsprocesser.

Precis som uppges på den danska sidan av Öresund så är efterfrågan på traditionell retail eller företag som har väldigt cyklisk och eller projektbaserad affärsverksamhet däremot låg.

– I stort sett i vilken sydsvensk stad som helst kan man gå omkring i stadskärnan och se stora mängder tomma lokaler på de bästa butiksgatorna”, konstaterar Niclas Sassersson.

Enligt en artikel i söndagens Sydsvenskan slår tretton skånska butiker igen varje vecka. Även om de ersätts med sex nya så innebär det att butiksdöden går snabbare i Skåne än på andra håll i landet.

Platsannonser