– Det vi gör nu i en sanktionsprövning är att analysera närmare hur man kan betrakta dessa brister och svagheter. Vi gör en rättslig analys av om de innebär att banken också brutit mot några regler, säger Per Håkansson, chefsjurist på Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen
Bank

"Vi ser brister och svagheter i hanteringen"

Finansinspektionen (FI) ska analysera om brister i Swedbanks hantering av åtgärder mot penningtvätt i den baltiska verksamheten innebär regelbrott. Det säger myndighetens chefsjurist Per Håkansson. 

Publicerad 2019-10-29

FI meddelade på tisdagen beslutet att inleda en sanktionsprövning som är ett steg i myndighetens undersökningsprocess. FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt.

Per Håkansson, vad innebär en sanktionsprövning?
– Vi har gjort en undersökning och tagit in mycket omfattande material. Det leder oss till att vi tycker oss observera brister och svagheter i hanteringen, säger Per Håkansson.

– Det vi gör nu i en sanktionsprövning är att analysera närmare hur man kan betrakta dessa brister och svagheter. Vi gör en rättslig analys av om de innebär att banken också brutit mot några regler, fortsätter han.  

Under hösten, när FI räknar med att ha gjort sin analys, kommer myndigheten att skicka en sammanfattning till banken för att få deras syn på saken. Därefter tar FI i början av nästa år ställning till om det blir en sanktion eller inte. 

– Jag vill understryka att det är en prövning om det ska leda fram till en sanktion eller inte, säger Per Håkansson.  

Lagen innehåller en bred skala av sanktionsmöjligheter, allt från anmärkning, varning, sanktionsavgift, föreläggande att göra något speciellt till återkallelse av tillstånd.

Reglerna för den maximala sanktionsavgiften ändrades 2014, då den höjdes från 50 miljoner kronor till 10 procent av årsomsättningen.

Vilka sanktionsavgifter har FI historiskt beslutat om?
– Efter regeländringen 2014 har vi inte haft så många sanktioner som rört regelöverträdelser under tiden därefter, så det finns inga riktigt jämförbara siffror, säger Per Håkansson, som tillägger att han inte gör någon prognos för Swedbank, varken om sannolikheten för att det blir en sanktionsavgift eller hur mycket den potentiellt kan uppgå till.  

– Historiskt har det varit allt från anmärkning utan sanktionsavgift till återkallat tillstånd, för till exempel HQ Bank. 

Även den estniska tillsynsmyndigheten har beslutat att inleda en sanktionsprocess när det gäller Swedbanks dotterbolag i Estland. Om det skulle bli aktuellt med sanktionsavgift för Swedbank så tar FI inte hänsyn till om även den estniska myndigheten också skulle fatta beslut om sanktionsavgift, utan var och en av myndigheterna följer respektive lands lagstiftning, enligt Per Håkansson.

Swedbanks aktiekurs, som sjunkit med ungefär en tredjedel av sitt värde sedan SVT Uppdrag granskning i februari avslöjade misstänkt penningtvätt i bankens baltiska verksamhet, är tisdag eftermiddag ned med drygt 3 procent.

Platsannonser