Finans Nyhet

”Vi riskerar ett ökat förstatligande av pensionskapitalet”

Johan Malm är koncernchef för Öhman-gruppen och styrelseordförande för Öhman Fonder.Johan Malm är koncernchef för Öhman-gruppen och styrelseordförande för Öhman Fonder.
Johan Malm är koncernchef för Öhman-gruppen och styrelseordförande för Öhman Fonder.
Publicerad
Uppdaterad

Johan Malm, koncernchef för Öhmangruppen, tycker att det är positivt att det sker en upprensning på pensionsmarknaden. Samtidigt ser han stora risker med Pensionsmyndighetens utredning om ett starkt begränsat fondtorg.

Sara Johansson

På fondmarknaden sker det en hel del just nu. Pensionsmyndigheten bygger upp ett nytt fondtorg där fondbolag och fonder som inte överensstämmer med myndighetens nya krav kastas ut. Bland annat innebär det ett krav på att fonderna ska ha minst en halv miljard i förvaltat kapital och ha tre års historik. I ett första steg införs 29 av 30 åtgärdspunkter som Pensionsmyndigheten föreslagit.

Öhman-gruppens koncernchef Johan Malm är mycket engagerad i frågan och berättar att detta är något som han kan ”prata om i timmar”.

– Det är positivt att det sker en upprensning men vi ser däremot stora risker med steg två som utreds just nu, det vill säga ett starkt begränsat fondtorg som dessutom ska handlas upp. En sådan förändring skulle försämra konkurrensen i systemet avsevärt. Vid en omvalssituation där det statliga ickevals-alternativet lyfts fram riskerar vi i praktiken ett ökat förstatligande av pensionskapitalet. Vi är av uppfattningen att även det statliga förvaltningsalternativet mår bra av konkurrens, säger Johan Malm.

Annons

– En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att det statliga alternativet investerar huvuddelen av sitt kapital utanför Sverige. Det kan komma att leda till ett utflöde från den svenska börsen med stora konsekvenser som följd, bland annat minskat riskkapital till mindre och medelstora bolag som vill expandera, fortsätter Johan Malm.

Hur upplyst tror du att medborgarna är på det som sker?
– Alldeles för lite såklart.

Vad tycker du att man ska göra åt saken?
– Branschen kan göra mycket mer. När PPM-systemet lanserades öppnades ett fönster för folkbildning kring sparande. Tyvärr tog varken staten eller vi i branschen vara på detta tillfälle. Det här är en fråga vi diskuterat mycket den senaste tiden.

Annons

Johan Malm är koncernchef för Öhman-gruppen sedan 2013 och ordförande för Öhman Fonder sedan ett och halvt år. Han har varit anställd på Öhman-gruppen sedan 12 år tillbaka då han lämnade AMF Pension och innan dess var han på Fjärde AP-fonden och Aragon Fondkommission.

Öhman-gruppen är ett familjeföretag som grundades 1906 under namnet Bankirfirman E. Öhman J:or. 1934 fick Max Dinkelspiel erbjudandet att ta över företaget och det har sedan dess drivits av familjen Dinkelspiel. Idag är Tom Dinkelspiel styrelseordförande.

Vad finns det för fördelar med att jobba i ett bolag med en stark ägarfamilj?
– För det första finns det en tydlig ägare vilket gör att det är lätt att fatta beslut, till skillnad mot hur det kan vara i större organisationer med en otydlig ägare. Sedan är både ägarfamiljen och Öhman långsiktiga, familjen Dinkelspiel är bra på äga.

Annons

Ser du några nackdelar?
– Inte ur mitt perspektiv. Jag trivs fantastiskt bra.

Öhman-gruppen har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. 2010 såldes fondkommissionen som då var den största verksamheten i gruppen. Idag är Öhman Fonder, som förvaltar drygt 100 miljarder kronor, störst. 

Den största finansiella tillgången i Öhman-gruppen är Nordnet där Öhman-gruppen äger 30 procent, familjen Dinkelspiel ytterligare 30 procent och Nordic Capital resterande 40 procent.

Att ha Nordnet och Öhman Fonder i samma koncern. Hur fungerar det?
– Bolagen drivs helt separat. Nordnet distribuerar våra fonder precis som de distribuerar till exempel Lannebos fonder och Didner & Gerges fonder. Sedan förvaltar Öhman Fonder ett antal fonder åt Nordnet.

Nu är det snart ett år sedan Öhman-gruppen meddelade beslutet att sälja Öhman Bank i Luxemburg till Reyl, en familjeägd schweizisk bank med huvudkontor i Genève.

– Under förra året såg vi över verksamheten och det resulterade i insikten att vi inte ska heläga verksamheter som kräver stora resurser ur ett regulatoriskt perspektiv, såsom bankverksamhet. 

Vad ska ni göra med likviden?
– Genom försäljningen får vi större frihet och mer kapital att investera i både våra befintliga innehav och i vår fond- och kapitalförvaltning för att säkerställa framtida tillväxt. Det känns bra.

Pablo Bernengo, som varit vd för Öhman Fonder sedan 2017, meddelade i maj 2019 att han lämnar fondbolaget för en post som investeringschef på Tredje AP-fonden. 

Hur långt har ni kommit med att hitta en ersättare?
– En rekryteringsprocess pågår och jag är inte speciellt stressad. Vi har kommit ganska långt i processen. Vi är trygga med hur verksamheten fungerar. Jag är väldigt lugn med att vi kommer finna en bra lösning. Pablo är kvar tills oktober-november.

Finner ni någon innan dess?
– Absolut, det råder inga tvivel om det.

Öhman Fonder var tidiga med hållbara investeringar. Johan Malm berättar att Öhman startade etiska indexfonder redan på 90-talet.

– För fem år sedan tog vi nästa steg – ett strategiskt beslut om att öka takten och integrera hållbarhet i vår förvaltning, mycket drivet av våra kunders behov. Utvecklingen kan beskrivas som ett stort hållbart kretslopp: Kunderna ser allt mer holistiskt på sina placeringar, vi investerare vill använda vårt inflytande för att påverka bolagen i rätt riktning och bolagen själva gynnas långsiktigt av att ställa om sina affärsverksamheter.

– Våra förvaltare har arbetat framgångsrikt med att implementera hållbarhet. Det är inte som det var för tio år sedan då det satt en ensam etikanalytiker i ett hörn. Idag är hållbarhetsanalysen en självklar del i bolagsval och i bolagsanalysen för alla förvaltare.

Gäller detta samtliga fonder?
– Ja, det gäller från och med halvårsskiftet alla fonder. Vi hade 85 procent hållbara fonder vid årsskiftet, nu är det 100 procent. Vi ligger långt fram.

Varför låter ni allt bli hållbart?
– Det är en självklarhet för oss. Att förvalta hållbart handlar inte bara om att exkludera vissa värdepapper utan även om påverka och väva in hållbarhet i bolagsanalysen och i kreditanalysen. Om fem år tror jag inte ens att man pratar om hållbarhet – då är det en självklarhet för alla. Hållbarhetsarbetet har vi utvecklat tillsammans med våra institutionella kunder – kommuner och landsting, kyrkan och fackförbund. Det är först på senare tid som privatpersoner ”vaknat till” i frågan.

Ser ni någon skillnad i avkastning jämfört med fonder som inte investerar hållbart?
– Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet ger en bättre avkastning på sikt. I det korta perspektivet kan hållbara fonder utvecklas både bättre och sämre, precis som all aktiv fondförvaltning, men på lång sikt är hållbarheten utslagsgivande.

Så sent som i mitten av juni fick Öhman Fonder toppbetyg när svenska institutionella portföljförvaltare bedömde externa kapitalförvaltare i Kantar Sifo Properas undersökning.

Av totalt 16 kapitalförvaltare placerade sig Öhman Fonder på andra plats.

– Det är otroligt kul. De senaste fem åren har betygen blivit bättre och bättre. Nu gick vi från femte till andra plats. Vi är stolta över utvecklingen. Konkurrensen är benhård. Vi vill ju placera oss på topp i den här typen av undersökningar. Och jag tror att den här undersökningen är den tuffaste i och med att det är institutionerna – de mest krävande kunderna -–som sätter betygen.

Vad är Öhman Fonders främsta fokus framåt?
– Egentligen samma fokus som de senaste tio åren, att fortsätta växa organiskt. Det är det absolut viktigaste beviset på att vi gör saker rätt. Att vi fortsätter växa organiskt, tar in nya kunder och breddar kundbasen, är det ultimata beviset på att vi agerar rätt och långsiktigt. Det här är inget sprintlopp, det är ett gnetigt maratonlopp. Att vi hela tiden förbättrar förvaltningen, kundbemötandet och kommunikationen kommer ta oss till toppen.

Annons