PR

"Vi räknar med att fortsätta expandera"

PR-byrån Kreab fortsätter att expandera  i Sydamerika och i Asien. I Sverige fortsätter fokuseringen på rådgivning. "Vi måste kunna hantera hela processen från strategisk rådgivning till kreativ implementering". Det säger Charlotte Erkhammar, CEO för Kreab-koncernen, till Realtid.

Uppdaterad 2018-01-16
Publicerad 2018-01-16

Charlotte Erkhammar, President och CEO för Kreab-koncernen, kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Vi har fortsatt att expandera i Sydamerika, med många nya kunder under året. Kreab har idag kontor i sju länder; Bolivia, Brasilien, Colombia, Chile, Peru, Ecuador och Kuba. Andra marknader där Kreab växer är i Asien. I Japan har vi ett av våra starkaste kontor med 60 medarbetare i Tokyo. Vi  arbetar både med japanska bolag nationellt och internationellt och även med  internationella kunder som behöver hjälp i Japan. Kreab är idag en av de ledande rådgivarna inom Public Affairs i Japan.

Kreab stärker även sin position i Kina där koncernen haft kontor i Beijing sedan 1992, berättar Charlotte Erkhammar. Indien är en annan spännande marknad för Kreab.

– I Europa är Kreab Bryssel ett viktigt nav för hela Kreab Worldwide med ständig tillväxt av nya kunder liksom Kreab Iberia med 100 medarbetare i Madrid och Barcelona. London är också en viktig marknad för Kreab.

I Sverige, där vi har Kreabs huvudkontor, har det handlat mycket om att fortsätta skiftet att fokusera mer på rådgivning. Vi måste kunna hantera hela processen från strategisk rådgivning till kreativ implementering. Vi har under året bland annat knutit till oss några mycket erfarna personer inom transaktioner, digital kommunikation och hållbarhetsfrågor. 

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– Att se till att vi har rätt medarbetare med rätt kompetenser för att hantera komplexiteten i våra kundprojekt. Vi lever i en värld i snabb förändring, kanske den snabbaste och mest omvälvande någonsin. Att kunna bistå våra kunder i förändringsprocesser med omvärldsanalyser, olika former av riskbedömningar och digitalisering har blivit viktiga ingredienser i alla våra kunduppdrag. Att få företag att förstå och navigera rätt i politiska processer med förändrade regelverk och lagstiftningar. Vi måste kunna bidra till att skapa värde på olika sätt för våra kunder, att vara tydliga med att visa att vi förstår kundernas marknadsförutsättningar.

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Olika politiska skeenden har spelat stor roll. Brexit har inneburit många nya uppdrag för våra kontor i Bryssel och London. Många kunder är förstås också intresserade av analyser av utvecklingen i USA. I Sverige har vi under 2017 arbetat med ett antal större förändringsprocesser och också med flera opinionsbildningskampanjer med bäring på valet 2018, vilket det kommer bli mer av under den här året.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Den nya digitala verkligheten. Enorma möjligheter i form av ny teknik som ligger till grund för nya affärsidéer, företag, och nya folkrörelser med genuin kraft som i fallet med #metoo under hösten. Men också baksidan i form av fake news och integritetsproblem. Även det senare skapar nya affärsmöjligheter, bland annat när det gäller hanteringen av olika former av ny lagstiftning som nu föreslås i olika länder.

Vad händer hos er under 2018? 

– Vi räknar med att fortsätta expandera på ett antal av våra marknader. Här i Sverige söker vi aktivt efter fler seniora rådgivare inom såväl Public Affairs som finansiell kommunikation.

Platsannonser