Louise Thulin, hr-ansvarig på PwC
Revision

"Vi måste rekrytera en ny slags kompetens"

Den tredje intervjun i Realtids artikelserie om hur revisons- och advokatbyråer rekryterar är med PwC. Företaget ser ett stort behov av nya kompetenser. "Behovet av specialister till andra områden än revision och redovisning ökar. Till exempel rekryterar vi många till affärsområdet cyber security" säger Louise Thulin, rekryteringsansvarig på PwC, till Realtid. 

Uppdaterad 2017-09-01
Publicerad 2017-09-01

PwC är en av landets ledande konsult- och revisionsbyråer. På byråns 100 kontor jobbar totalt 3.600 personer. Traditionellt har affärsområdena revision, redovisning och rådgivning varit stora, men nu håller helt nya affärsområden på att växa fram. 

Hur många rekryterar ni i höst? 

–  Vi beräknar att rekrytera cirka 350 personer under hösten inom alla våra affärsområden. Det ligger i linje med antalet som vi rekryterat under de senaste två åren. Däremot är det fler än vad vi rekryterade för några år sedan. Ökningen beror främst på en ökad tillväxt inom företaget. Vi ser en ökad efterfrågan på våra traditionella tjänster, såsom revision och redovisning, men även andra typer av rådgivningstjänster.  Exempelvis har vi relativt nyligen byggt ett affärsområde som arbetar med cyber security dit vi rekryterar många. Det innebär att vi måste rekrytera en ny slags kompetens. Samtidigt ökar behovet av specialister till andra områden. 

Hur många av dessa är revisorer?

–  Till revision kommer vi att rekrytera ett 70-tal nyexaminerade ekonomer som ska arbeta med revision. Inom vår revisionsverksamhet, som arbetar med revision och rådgivning kopplat till det, arbetar idag cirka 1.800 personer. Det är ungefär hälften av vår verksamhet sett till antalet anställda.  Vi har även behov av att rekrytera seniora revisorer. Det tar dock alltid lite längre tid att rekrytera senior kompetens med tanke på den stora konkurrensen som finns på marknaden. 

Till vilka områden rekryterar ni flest?

–  Vi rekryterar flest till våra rådgivningstjänster kopplat till risk, redovisning och revision. Men vi kommer även att rekrytera jurister, medarbetare inom management consulting och analytiker till vår corporate finance-verksamhet. 

Hur gör ni för att locka medarbetare till er?

–  PwC vill rekrytera nya medarbetare som känner en samhörighet med det vi står för och som delar våra värderingar! Då skapar vi förutsättningar för att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och göra skillnad. Vi berättar gärna om hur det är att arbeta på PwC och har en öppen och transparent rekryteringsprocess. Vi har även ett väl utvecklat employer branding-arbete på högskolor och universitet, i sociala medier, samt genom våra egna engagerade medarbetare! 

Är rekrytering en utmaning?

–  Just nu råder konkurrens på arbetsmarknaden, vare sig det gäller nyexaminerade eller mer erfarna personer så det är klart att vi märker av det. Men tack vare vår position på marknaden, vårt varumärke och våra kompetenta medarbetare rekryterar vi fortfarande de bästa kandidaterna. Idag hittar vi inte bara potentiella medarbetare inom big 4 utan även hos andra företag. Vi har blivit bättre på att dra nytta av vårt globala nätverk och att samarbeta för att hitta rätt kandidater. Kompetensen är global idag.

Platsannonser

Logga in