Finans

”Vi måste aktivt arbeta mot otrygghet”

Svensk Försäkring vill aktivera fler i samhället för att motverka otrygghet. Det säger Patrick Bergander som sedan en vecka är Svensk Försäkrings nye ordförande. 

Uppdaterad 2019-05-21
Publicerad 2019-05-21

I onsdags, för snart en vecka sedan, blev det klart att Patrick Bergander, koncernchef för Codan Trygg-Hansa (se vidare faktarutan, red:s anmärkning), är Svensk Försäkrings nye ordförande. Realtid har fått en pratstund med den nye ordföranden.

– Svensk försäkring är en viktig organisation för oss som försäkringsföretag i och med att det hjälper oss att driva våra gemensamma intressen i Sverige och ta vår roll i samhället. Samtidigt lever vi i en värld där både konsumentkraven och regleringskrav tenderar att öka. Svensk Försäkring är grundat i syfte att vi själva vill ta ansvar för den roll vi har, det vill säga självreglera oss och göra rätt för kunder. Vi vill även vara med och påverka och stötta lagstiftaren. Det är en viktig organisation, säger Patrick Bergander.

Patrick Bergander har varit medlem i styrelsen sedan 2015 och haft positionen som vice ordförande. Nu ersätter han Bengt-Åke Fagerman som lämnar sin post som ordförande. Patrick Bergander har arbetat på Codan Trygg-Hansa sedan december 2011 dels som CFO och sedan 2014 som koncernchef. Att ta positionen som styrelseordförande i Svensk Försäkring var ett självklart val för honom.

– Det var självklart på så sätt att jag tycker att det är ett viktigt arbete som bedrivs av Svensk Försäkring. Styrelsen består av vd:ar för försäkringsbolagen och för mig handlar det om att vi hela tiden måste hjälpas åt. Det är klart att jag känner mig kallad att göra det jag kan.

Vilka är årets viktigaste frågor att arbeta med?
– Svensk Försäkring har genom Christina Lindenius som vd gjort ett gediget arbete inom många områden. Vi i styrelsen utvärderar kontinuerligt om vi jobbar tillräckligt bra med de frågor som är viktiga på både kort och lång sikt. Jag har tänkt att jag ska ha en diskussion med den övriga styrelsen om vi är nöjda med de fokusområden som vi har eller om det finns anledning att göra lite mer eller mindre.

Under onsdagen hade Svensk Försäkring en årsmöteskonferens. Enligt Patrick Bergander handlade den mycket om Trygghetskommissionen, där Fredrik Reinfeldt är ordförande. Kommissionen som initierades av Svensk Försäkring har släppt två rapporter. Den ena handlar om otrygghet och utsatta områden och vilka åtgärder man kan genomföra. Den andra handlar om internationella stöldligor och de ökade internetbedrägerierna. Även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson fanns på plats under årsmöteskonferensen.

– Vi initierade kommissionen, som har varit en oberoende kommission och har sedan utifrån kommissionens förslagit att man skapar ett AMP kunskapscenter (se vidare faktarutan, red:s anmärkn) och att delfinansiera detta. Vi har även fått en del fastighetsägare och svensk handel och andra med oss. Vi måste aktivera fler i samhället istället för att ropa att polisen ska göra saker och ting. Det är områden där vi definitivt vill och kommer att göra mer. 

När det gäller kunskapen bland svenskarna om försäkringslösningar anser Patrick Bergander att kunskapen är ”hyfsat god” men ger några brasklappar.

– Många svenskar underskattar behovet av att spara för ålderdomen. Det är ett problem i stort för oss som samhälle. Vi jobbar mycket med detta med lösningar som Min Pension där man gör det enklare för kunderna att digitalt följa och samla alla sina pensionslösningar för att planera för framtiden. 

Han tror själv att kunskapen är större hos äldre än hos yngre när det gäller försäkringar.

– Jag tror att utmaningen kommer för många yngre. Man vill inte se varför man ska lägga pengar på försäkringar. Det är där vi som intresseorganisation har som uppgift att se till att branschen som helhet har en enkelhet och förståelse.

Hur ska man nå den vanliga, enkla människan som inte är utbildad ekonom?
– Kunskapsförbättra för dem. Det gäller att se till att de produkter som vi gör verkligen behövs. Branschen ska förespråka att vi har produkter som har ett behov och ett värde. Många av försäkringsbolagen jobbar mycket aktivt med att ringa upp kunder för att göra försäkringskoll. Försäkringar är en viktig funktion för hela samhället, inte för att vi ska tjäna pengar på det, utan om det skulle hända något är detta ett skydd. 

– Det är sedan alltid en utmaning med en produkt som ger ett löfte och utfästelse som i realiteten inte alla människor kommer att använda fullt ut. Det är i och för sig gott, men det ställer krav på oss. De produkter som finns där ute ska vara bra produkter som går att lita på och de löften som ges ska man leva upp till. 

Övriga ledamöter i styrelsen är:

Fredrik Bergström, Länsförsäkringar
Louise Sander, Handelsbanken Liv
Magnus Billing, Alecta
Claes Carlson, Danica Pension
Leif Eliasson, Moderna Försäkringar
Jens Henriksson, Folksam
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Anders Moberg, AFA
Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring
Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension
Johan Sidenmark, AMF Pension
David Teare, SEB Pension

Codan/Trygg Hansa

Codan Forsikring är ett danskt försäkringsbolag, ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Codan Forsikring och Trygg-Hansa bildar tillsammans Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa som i sin tur ägs av den internationella försäkringskoncernen RSA.  

AMP kunskapscenter

AMP står för Affärs- och medborgarplats. Modellen syftar till att skapa säkra och trygga platser i samhället. Kommissionen har föreslagit att ett kunskapscentrum inrättas för att få igång AMP-arbetet och driva det framåt.

Platsannonser