Frédéric Cho (Frédéric Cho Advisory), Sean George Hamilton (Strukturinvest) och Johanna Kull (Avanza.)
Finans

”Vi har tagit korta positioner mot kinesiska bolag”

Det finns vitt skilda åsikter om hur hårt coronaviruset kommer att slå mot finansbranschen. Realtid frågade tre experter.

Uppdaterad 2020-02-11
Publicerad 2020-02-11

Frédéric Cho, fristående rådgivare, Frédéric Cho Advisory:

Det verkar just nu råda stor oenighet över hur stor påverkan corona-viruset får på ekonomin och världens finansmarknader. Hur allvarligt är läget?

 – Läget för närvarande är allvarligt. Första kvartalet kommer av allt att döma att uppvisa generellt svaga siffror på många områden inklusive BNP-tillväxten: alltifrån detaljhandeln, turism och resenäringen, restaurang- och underhållningsbranschen med flera har drabbats och fortsätter att drabbas. Kortsiktigt blir det störningar i globala leverantörskedjor inom sektorer som fordon, IT och läkemedel med tanke på hur viktigt Wuhan och Hubei är i dessa sektorer.

– Osäkerheten, och därmed volatiliteten, i marknaderna lär finns kvar kring så länge det dröjer innan man vet klart när viruset nått sitt kulmen och därefter börjar försvinna. Men när vi kommit till den punkten kan den innebära startpunkten för en robust återhämtning i ekonomin som i sin tur kommer vara positiv för världens finansmarknader.

– Så var det med Sars 2003 och så lär det förhoppningsvis bli även denna gång. För 17 år sedan var Kina världens femte största ekonomi, idag är landet världens näst största ekonomi som bidrar med mest årligen till den globala tillväxten.

Vad är ditt best-case-scenario av utvecklingen för corona-viruset?

– Att den kinesiske epidemiologen Mr Zhong Nanshans spådom om att vi är bara några veckor från att se virusets kulmen i spridning och dödstal.

Vad är ditt worst-case-scenario?

– Att det fortsätter att spridas utan tecken på att avta.

Det finns mycket obekräftad information på internet om att läget är katastrofalt eller mycket bättre än vad vi tror. Vilka källor rekommenderar du för att få en korrekt bild av läget?

– Svenska Folkhälsomyndigheten, WHO, svenska ambassaden i Peking, Reuters och sist men inte minst den fantastiska rapporteringen från det kinesiska mediehuset Caixin Global, som jag känner väl och har följt på nära håll i många år.

– Det gäller att vi ser sakligt på den här frågan, sätter det som har hänt i ett större perspektiv, och inte dras med i en global hysteri pådriven/skapad av sociala medier. Infodemi som WHO kallar det. Det gäller att hoppas på det bästa och samtidigt inte utesluta det värsta.

Sean Hamilton George, vd för Strukturinvest:

Det verkar just nu råda stor oenighet över hur stor påverkan corona-viruset får på ekonomin och världens finansmarknader. Hur allvarligt är läget?

– Även om vi i dagsläget inte har all fakta på bordet ser vi ur ett ekonomiskt perspektiv inte något som skrämmer oss avsevärt när man tittar globalt. Lokalt sett för bolag som verkar i Kina blir vi allt mer bekymrade dock. Vi fick information från ett stort amerikansk bolag att situationen i Kina är värre än vad omvärlden ser.

– Vi har tagit korta positioner mot bolag som har stor direkt eller indirekt exponering mot Kina och Asien. När fabriker står still i ett stort exportland som Kina så kommer det få konsekvenser för ekonomin. Frågan för oss just nu är hur länge och vilka åtgärder som kommer tas.

– Den senaste informationen är att fabriker har öppnat inom vissa provinser, men då det fortfarande finns begränsningar för resor så kan inte arbetarna ta sig till fabrikerna och de står tomma.

Vad är ditt best-case-scenario av utvecklingen för corona-viruset?

– Att statistiken för viruset stabiliseras och centralbankerna i regionen gör vad som krävs för att stabilisera ekonomin och vi får se en fortsatt tillväxt på 6 procent i Kina.

Vad är ditt worst-case-scenario?

– Att viruset muterar och på så sätt ökar smittrisken. I dagsläget är detta främst ett lokalt problem i Kina, men skulle få stora konsekvenser om det spred sig i liknande utsträckning utanför Kina. Då vi inte känner till något om mutationer ser vi worst-case nummer två som att vi får mer av samma. Alltså att viruset fortsätter sprida sig i samma takt under en månad till och restriktioner som finns på plats stannar kvar under tiden.

Det finns mycket obekräftad information på internet om att läget är katastrofalt eller mycket bättre än vad vi tror. Vilka källor rekommenderar du för att få en korrekt bild av läget?

– Första gången jag var i en risktagande roll och var tvungen att hantera ett virus var under min tid på UBS i USA 2003. En sak jag har lärt mig från Sars och andra virus är att man måste hålla huvudet kallt och arbeta hårt för att hitta balanserad information som inte är sensationell. Detta blir särskilt viktigt i tider av sociala medier.

– I fallet med coronaviruset har det visat sig vara bäst att lyssna på officiella uttalanden och mainstreammedia.

Johanna Kull, sparekonom Avanza:

Det verkar just nu råda stor oenighet över hur stor påverkan corona-viruset får på ekonomin och världens finansmarknader. Hur allvarligt är läget?

– De senaste dagarna har det kommit indikationer på att antalet smittade inte längre stiger i samma utsträckning och skulle det hålla i sig bör inte effekterna på världsekonomin bli så märkbara. Att tillväxten i Kina kommer att påverkas negativt under det första kvartalet är närmast en självklarhet, men för övriga världen är de ekonomiska effekterna av viruset än så länge sannolikt mest ett utbudsproblem.

– Visst minskar den kinesiska efterfrågan, men än så länge är det är förmodligen mest brutna leverantörskedjor och förseningar från underleverantörer som ställer till det för amerikanska och europeiska bolag.

Vad är ditt best-case-scenario av utvecklingen för corona-viruset?

– Att signalerna som kommit om att antalet smittade inte längre ökar i samma utsträckning, håller i sig.

Vad är ditt worst-case-scenario?

– Lyssnar man på experterna så förstår man att det är av stor vikt att viruset och smittspridningen inte får fäste utanför Kina, framför allt inte i länder med mindre utvecklade hälso- och sjukvårdssystem.

Det finns mycket obekräftad information på internet om att läget är katastrofalt eller mycket bättre än vad vi tror. Vilka källor rekommenderar du för att få en korrekt bild av läget?

– Den säkraste och bästa källan torde vara WHO:s rapporter. För svensk del så följer Folkhälsomyndigheten händelseutvecklingen och på deras hemsida kan man läsa om antalet bekräftade fall i såväl världen, Europa som Sverige, men framför allt ta del av deras riskbedömning. Överlag tycker jag att man ska lyssna på de sakkunniga och inte gå igång på braskande rubriker.

Platsannonser