Annons

Annons

"Vi har många aviserade affärer i vår pipeline"

Revisionsbolaget EY har en välfylld pipeline av planerade affärer inom förvärv och fusioner för i år. Det säger Staffan Folin, partner på EY och ansvarig för Corporate Finance i Norden.

I analysföretaget Mergermarkets listor över störst och flest M&A-transaktioner i Sverige har det skett en del förändringar, som Realtid kunde skriva i förra veckan. EY tappade i listan över M&A-transaktioner till en åttondeplats från andraplats i Sverige under det första kvartalet i år jämfört med ett år tidigare.

Varför tappade EY i listan över M&A-transaktioner i Q1, avser främst Sverige men även Norden?

– M&A transaktionerna behöver ses i perspektiv till en längre tidshorisont än enbart ett kvartal. Den viktigaste indikatorn på ökad transaktionsaktivitet är antalet planerade affärer och för 2019 har vi nu såväl i Sverige som i Norden en välfylld pipeline av aviserade, men ännu inte stängda, transaktioner vilket gör att vi ser med tillförsikt på årets prognos.

Annons

Annons

Hur ser ni på framtiden för er själva inom M&A i Sverige och Norden, även er syn på marknaden för resten av 2019?

– Vi ser en fortsatt hög aktivitet i marknaden med god tillgång till kapital och stort intresse från såväl köpare som säljare. I sektorer såsom till exempel Tech, Energi & Infrastruktur, Health Care och Life Science är det fortsatt hög aktivitet och vi räknar med att det kommer vara så framgent också.  EY:s studie Global Capital Confidence Barometer, där fler än 2600 seniora befattningshavare på stora företag i 45 länder intervjuas kring deras syn på transaktionsmarknaden, stödjer den positiva synen ytterligare.

– Undersökningen visar att nio av tio företagsledare på sikt tror på fler förvärv och fusioner mot bakgrund av en god tilltro till världsekonomin samt en god tillgång på investeringsvilligt kapital. Hela 90 procent av de tillfrågade i undersökningen är dessutom optimistiska inför framtiden och menar att marknaden för internationella M&A kommer att ljusna den kommande tolvmånadersperioden. 85 procent av företagsledarna tror att världsekonomin kommer att förbättras medan bara 2 procent tror den kommer att försämras på kort sikt. Tilläggas för vår marknad i Norden är att viss oro finns över några sektorer till exempel Retail, där konjunkturutvecklingen och strukturella förändringar kan komma att påverka transaktionsintensiteten negativt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons