Finans

"Vi har kvar en stabil och trygg kassa"

(Uppdaterad) Både Industrivärden och Ica-handlarnas förbund framstår som vinnare efter affären på potentiellt sex miljarder kronor. Göran Blomberg, finanschef på Ica-handlarnas förbund och Industrivärdens vd Helena Stjernholm svarar på frågor om affären.

Uppdaterad 2018-11-27
Publicerad 2018-11-26

Industrivärden meddelade på måndagsmorgonen att man sålt av en fjärdedel av sitt innehav i Ica på cirka 5,5 miljoner aktier. Helena Stjernholm nuvarande vd på Industrivärden har skördat frukterna av tidigare vd Anders Nyréns investering.

Några korta frågor om köpet till Göran Blomberg, finanschef på Ica-handlarnas förbund sedan 2009, och till Helena Stjernholm, vd på Industrivärden.

Varför köper ni aktierna?
– Vi hade ett innehav på 68 procent på Hakon Invest-tiden. Vi valde att gå ner till 51 procent för att säkerställa vår finansiering. På drygt fem år har vi stärkt vår finansiella ställning. Vi hade en kassa på 2,5 miljarder kronor efter affären med Ahold och nu har vi en kassa på knappt sju miljarder kronor.

Vem ville göra en affär?
– Industrivärden kom till oss och sa att de ville lämna. Deras aktier har inte varit en del av den fria floaten. Om någon kommer till oss och vill köpa våra nyförvärvade aktier kommer vi att ta ställning till det då. Men nu är idén att hålla ihop blocket.

Hur fungerar exchangeables?
– Någon annan har uppsidan på Industrivärdens exchangeables, det vill säga om aktiekursen passerar 290 kronor. Den positionen kunde vi inte ta över. Vi löste det istället genom att vi ställde ut en säljoption till dem. Om inte konvertibelägarna löser sin konvertibel så tar vi över dem för 287 kronor eller 290 kronor minus den utdelning som ligger över 7,75 kronor (senaste utdelningen är på 11 kronor). När vår option förfaller har Industrivärden rätt att ”putta” aktierna på oss på kurs 287 kronor. Nu ligger kursen på drygt 326 kronor.

– Men det kan hinna hända mycket innan den 17 maj 2019, när rätten ska verkställas. Det kommer en utdelning emellan, två rapporter och vi har en marknad som vi inte vet vart den tar vägen. Om vi inte blir lösta har vi tjänat optionspremien på 106 miljoner kronor. Vi har ju fått den för att ta över risken. Ica-aktien har varit en bra affär för Industrivärden.

– Ja, den har gett en IRR på 22 procent per år sedan 2013. Men det beror på att Industrivärden var med på hela resan med finansieringen också. Vi har kunnat bygga upp våra finanser under tiden.

Hur mycket använder ni av kassan?
– Vi köper initiala aktierna för 1,7 miljarder kronor. Huvuddelen lånefinansierar vi. Vi har säkerställt en kredit ifall vi ska ta över exchangeables. Potentiellt kan hela transaktionen kosta totalt sex miljarder kronor. Vi har kvar en stabil och trygg kassa.

Några korta frågor till Industrivärdens vd Helena Stjernholm, som gör en potentiell vinst på närmare fem miljarder kronor när hela ICA Gruppen-innehavet är sålt. 

Vad var bevekelsegrunden för ICA Gruppen-investeringen?

– Investeringen gjordes 2013, innan min tid som vd, så jag har svårt att gå in i detaljer. Industrivärden kom in i samband med att ICA Gruppen börsnoterades och Ahold lämnade bolaget. Vi deltog i nyemissionen och blev bolagets näst största aktieägare efter ICA-handlarnas förbund.

Varför lämnar ni innehavet i ICA Gruppen?

– Det är vår bedömning givet rådande förutsättningar att det här var ett bra tillfälle att realisera en god värdeökning. Sedan är det naturligtvis så att den av oss tidigare emitterade exchangeablen spelat in i vår bedömning.

Är det lite märkligt att sälja en aktie som är motståndskraftig vid en konjunkturnedgång?

– Vi utvärderar kontinuerligt samtliga våra innehav, inklusive ICA Gruppen. I det sammanhanget väger vi naturligtvis in ett antal dimensioner som t ex konjunkturkänslighet med mera. Vår bedömning är att det nu var ett bra tillfälle att göra denna transaktion och att realisera det fina värde som skapats i investeringen.

– Det har varit en fin investering med en totalavkastning om cirka 22 procent per år. Den ursprungliga investeringen på 2,4 miljarder kronor har med hänsyn tagen till utdelningar vuxit till cirka 7,0 miljarder kronor.

Har ni adderat något till bolaget under fem åren som ni ägt det?

– Vi är en aktiv ägare med representation i såväl valberedningen genom Annika Lundius, som i styrelsen genom Bengt Kjell. Som ägare har vi bidragit i den strategiska utvecklingen av ICA Gruppen, till exempel i form av renodling av verksamheten samt avyttring av den norska verksamheten.

 

Platsannonser

Logga in