Christer Sandberg, styrelseordförande HQ AB
Christer Sandberg, styrelseordförande HQ AB
Juridik

”Vi har känt en stor motivation att driva detta”

UPPDATERAD HQ AB:s ordförande advokat Christer Sandberg skriver till aktieägarna och tackar för stödet. ”Vi har känt en stor motivation att driva detta för svensk finansmarknads trovärdighet viktiga mål”.

Uppdaterad 2017-06-27
Publicerad 2017-06-27

Tingsrättsförhandlingarna i skadestånds- och utdelningsmålen är avslutade. Realtid.se var på plats under sista förhandlingsdagen som ägde rum för snart en vecka sedan. Dom i målen meddelas den 19 oktober.

I dag skriver HQ AB:s ordförande advokat Christer Sandberg, som också riskerar att bli ersättningsskyldig efter processandet, till aktieägarna i HQ AB och tackar för det stöd som de visat styrelsen och HQ AB under alla dessa år processerna pågått.

- Ni har lojalt ställt upp på samtliga emissioner och vi har känt en stor motivation att driva detta för svensk finansmarknads trovärdighet viktiga mål. Det kan inte vara rimligt att en så monumental krasch som den i HQ Bank skall kunna gå opåtalad förbi och att de ansvariga skall undgå ansvar för brister i fullgörandet av deras uppdrag för HQ AB och HQ Bank.

I senaste emissionen, som avslutades strax innan förhandlingarna var avslutade i domstolen, tog HQ AB in cirka 14,7 miljoner kronor efter emissionskostnader. Teckningskursen låg på 0,50 kronor.

Vidare skriver Christer Sandberg att HQ AB:s bedömning är att ombuden lagt fram bolagets talan mot förutvarande styrelseledamöter, vd, huvudansvarig revisor och KPMG samt Öresund, på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

- Vår bedömning är vidare att motparternas invändningar, som till stora delar har varit av teknisk och taktisk karaktär och med inslag av felaktiga uppgifter, har inte motbevisat vår talan. Anmärkningsvärt är att ingen av motparterna har lagt fram en alternativ värdering av hela tradingportföljen, skriver han i pressmeddelandet.

På HQ AB:s hemsida har bolaget, som i dag inte har någon annan verksamhet, lagt ut hela HQ AB:s utredningsmaterial inklusive det som lagts fram under huvudförhandlingarna.

HQ AB:s emissioner

Sedan den omdiskuterade kraschen har HQ AB genomfört ssex nyemissioner för att finansiera sin nuvarande verksamhet. Nedan kan ni följa hur mycket bolaget tog in, till vilken kurs och hur aktieägandet såg ut inför emissionstillfället.

 

2017

Teckningskurs 0,50 kronor per aktie.

Bolaget vill ta in 15,9 miljoner kronor innan emissionskostnader.

Största ägarna inför emissionstillfället är:

Herma Securities 28,3 procent

CSL Fastighets AB 13,2 procent

Solbakken 7,2 procent

Inför emissionen finns det 476,5 miljoner aktier i bolaget

 

2016

Teckningkurs: 0,55 kronor per aktie

Bolaget vill ta in 52,4 miljoner kronor innan emissionskostnader

Största ägare inför emissionstillfället:

Herma Securities 28,3 procent

CSL Fastighets AB 13,2 procent

Solbakken 6,3 procent

I bolaget finns inför emissionen 381,2 miljoner aktier

 

2015

Teckningskurs: 0,50 kronor

Bolaget vill ta in 54,5 miljoner kronor innan emissionskostnader

Största ägare inför emissionstillfället:

Herma Securities 28,3 procent

CSL Fastighets 13,2 procent

Solbakken 6,1 procent

Inför emissionstillfället finns 272 miljoner aktier i bolaget

 

2014

Teckningskurs 0,40 kronor per aktie

HQ AB vill ta in 25,1 miljoner kronor innan emissionskostnader

Största ägare i bolaget inför emissionen var:

Herma Securities 27,75 procent

CSL Fastighets 12,14 procent

Solbakken 6,11

Mats Qviberg med närstående 5,25 procent

I bolaget finns inför emissionen 209 miljoner aktier

 

2013

Teckningskurs 0,18 kronor per aktie

Bolaget vill ta in 25,1 miljoner kronor innan emissionskostnader

Herma Securities 24 procent

CSL Fastighets 12,1 procent

Solbakken AS 6,1

Mats Qviberg med närstående 5,3 procent

I bolaget finns 69,8 miljoner aktier inför emissionen

 

2011

Teckningskurs: 0,75 kronor per aktie

HQ AB vill ta in 31,4 miljoner kronor efter emissionskostnader

Största ägare i bolaget inför emissionen är:

Sten Mörtstedt genom bolag 17,6 procent

CSL Fastighets AB 6,7 procent

Anna Qviberg 6,5 procent

Solbakken AS 6,1 procent

Mats Qviberg med närstående 5 procent

I bolaget finns inför emissionen 27,9 miljoner aktier

Platsannonser

Logga in